bil säker körning tips och råd

Lufttryck för bilar

Varför är det viktigt med rätt lufttryck?

Ett korrekt fyllt däck förbättrar säkerheten, är mer ekonomiskt under körning och är bättre för miljön.
Genom att ha rätt tryck i dina däck minskar du driftskostnaderna. Däck med för lågt lufttryck har en benägenhet att överhettas, använda mer bränsle och slitas ut snabbare. På samma sätt kan för högt lufttryck minska däckets livslängd, minska greppet och orsaka styrproblem.

 SLITAGE
Ett däck som har 20 % för lågt lufttryck klarar 20 % mindre körsträcka. Det betyder en förlust på 8 000 km av en möjlig körsträcka på 40 000 km.

• BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP.
Ett lågt däcktryck ökar både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Hur ofta bör jag kontrollera lufttrycket?

Ett däck tappar lite av sitt tryck av naturliga orsaker (normalt runt 0.076 bar per månad), därför är det viktigt att kontrollera lufttrycket regelbundet. Tryckförlusten kan öka på grund av andra luftläckage som beror på:

 • Punktering
 • Ventilen: som måste bytas varje gång ett däck byts.
 • Ventilkåpan: viktig för att garantera lufttät försegling.
 • Hjulet: som bör rengöras varje gång ett däck monteras.
 • Följ fordon- eller däcktillverkarens råd, speciellt vad gäller användningen (laster/hastigheter osv.).

Hur kontrollerar jag lufttrycket?

Kontrollera trycket när däcken är kalla (däck som inte har använts under de senaste 2 timmarna eller har körts mindre än 3 kilometer vid låg hastighet). Om däcken är varma när de kontrolleras, lägg till 0,3 bar till det tryck som rekommenderas av fordonstillverkaren. Kontrollera trycket igen när däcken är kalla. Töm aldrig ett varmt däck på luft.

Även om däcken är fyllda med kväve, måste trycket och det allmänna tillståndet på däcket fortfarande kontrolleras ofta.

 1. Sätt i tryckmätaren i ventilen på ditt däck.
 2. Mätaren kommer att visa ett nummer som motsvarar innertrycket i bar.
 3. Det väsande ljudet är luft som läcker ut från däcket. Det borde inte påverka lufttrycket, såvida du inte håller ner lufttrycksmätaren för länge.
 4. Jämför uppmätt bar med rekommenderad bar.
 5. Om uppmätt bar är högre än den rekommenderade siffran, släpp ut luft tills de matchar. Om den är lägre, fyll på luft tills den når rätt siffra


Om tryckmätare

 • Var försiktig om du använder en tryckmätare på en bensinstation. Tryckmätarna är ofta opålitliga.
 • Köp en tryckmätare av hög kvalitet och kontrollera dess exakthet hos en däckexpert.


Det är viktigt att det blir rätt

 • Däck med för lite eller för mycket luft kan slitas snabbare än väntat, ha mindre grepp och konsumera mer bränsle. Det tar bara några minuter i månaden att garantera din säkerhet och dina däcks hållbarhet.

Var hittar jag rekommenderat tryck för mina däck?

Du kan hitta rekomenderat tryck för dina däck i fordonets ägarmanual, på en dekal på förardörren eller tanklocket. Använd inte numret på sidväggen då detta inte visar trycket du behöver i ditt däck. 
Du kan även besöka https://www.lufttryck.se/ för att söka vad du ska ha för lufttryck.

bil redigerad däcktryck små2 tips och råd

car edito tyre pressure small2 help and advice

car däcktryck små tips och råd

car edito tyre pressure small help and advice

Motorcykel Tidningsledare bil kväve fördelar tips och råd

6 5 tip2 nitrogen 140320

Kväve: vad är fördelarna?

Vad är kväve?

Kväve är helt enkelt torr luft där man tagit bort syret. Luft innehåller nästan 79 % kväve.

Hur används det?

 • De flesta däck fylls med komprimerad luft. Men några återförsäljare har börjat med kväve i sina däck.
 • Kväve och komprimerad luft kan blandas.
 • De flesta däck kan fyllas på med luft eller kväve, så länge som det rekommenderade lufttrycket från fordonstillverkaren respekteras.
   

Fördelarna:

När kväve ersätter syre läcker mindre luft från däcken och ditt lufttryck håller sig högre längre.

Däckinspektion

Tyvärr finns det andra möjliga källor till läckage (där däck och fälg möts, vid ventil, där ventil och fälg möts samt hjulet), vilket innebär att det inte finns någon garanti för bibehållet tryck med vare sig luft eller kväve. Trycket och det allmänna däckskicket måste fortfarande kontrolleras regelbundet

bil ventil tips och råd

6 5 tip3 valve 140320

Ventil: vad bör jag veta?

Vad är ventilens roll?

 • Den garanterar att rätt däcktryck upprätthålls.
 • Den förhindrar fukt från att komma in i däcket.
 • Ventilkåpan är särskilt viktig eftersom den hindrar dammpartiklar att täppa till ventilen. Ventiler av hög kvalitet rekommenderas.
   

Åldrande och skador

 • Ventiler är oftast tillverkade av gummi och åldras därför med tiden.
 • De kan skadas av höga hastigheter som orsakar luftläckage från dina däck.
   

När bör jag byta ventiler?

När du köper nya däck.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+