bil säker körning tips och råd

Lufttryck för bilar

Varför är det viktigt med rätt lufttryck?

Ett korrekt luftfyllt däck är viktigt för säkerheten och är mer ekonomiskt under körning och optimerar livslängden vilket även gynnar vår miljö.

Genom att ha rätt lufttryck i dina däck minskar du driftskostnaderna. Däck med för lågt lufttryck innebär att däcken blir överbelastade med ökad värmeuppbyggnad som följd, det innebär även en säkerhetsrisk, ökad bränsleförbrukning och kortare livslängd. På samma sätt kan ett för högt lufttryck minska däckets livslängd och påverka bilens komfort och köregenskaper negativt.

 SLITAGE
Ett däck som har 20% för lågt lufttryck innebär ca 20% kortare livslängd. Det betyder en förlorad livslängd på 8 000 km av en möjlig körsträcka på 40 000 km.

• BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP.
Ett lågt däcktryck ökar både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Hur ofta bör jag kontrollera lufttrycket?

Ett däck tappar lite av sitt lufttryck av naturliga orsaker (normalt runt 0.076 bar per månad), därför är det viktigt att kontrollera lufttrycket regelbundet, minst 1 gång/ månad. Tryckförlusten kan även påverkas på grund av andra luftläckage som beror på:

 • Punktering (som läcker långsamt) Tex vasst föremål som orsakat hål i däcket eller skruv i däcket.
 • Ventilen: Skicket på ventilen är viktig och Michelins råd är att den byts varje gång man monterar på ett nytt däck.
 • Ventilhatten: viktig för att garantera en lufttät försegling och för att undvika att damm och smuts kommer in i ventilen.
 • Fälgen: Fälgens skick är viktig för att säkerställa att däcket sluter tätt mot fälgen. Michelins råd är att fälgen ska rengöras varje gång ett nytt däck monteras.

 

Hur kontrollerar jag lufttrycket?

Lufttrycket bör alltid kontrolleras vid kalla däck (däck som inte har använts under de senaste 2 timmarna eller har körts mindre än 3 kilometer vid låg hastighet). Om däcken är varma när de kontrolleras, lägg till 0,3 bar till det tryck som rekommenderas av fordonstillverkaren. Kontrollera trycket igen när däcken är kalla. Släpp inte ut luft ur ett varmt däck, trycket sjunker igen när däcket kallnar.

Även om däcken är fyllda med nitrogen (kväve), måste trycket och det allmänna tillståndet på däcket fortfarande kontrolleras regelbundet.

 1. Sätt i tryckmätaren i ventilen på ditt däck.
 2. Mätaren kommer att visa trycket som motsvarar innertrycket i bar.
 3. Jämför uppmätt bar med rekommenderad bar.
 4. Om uppmätt bar är högre än den rekommenderade siffran, släpp ut luft tills de matchar. Om den är lägre, fyll på luft tills den når rätt siffra


Om tryckmätare

 • Tryckmätare finns vanligtvis på bensinstationer som är enkla att använda. Ta dock inte för givet att det alltid är korrekt kalibrerade.
 • Ett alternativ är att köpa en tryckmätare av hög kvalitet och kontrollera dess exakthet hos en däckexpert.


Det är viktigt att det blir rätt

 • Däck med för lite eller för mycket luft kan slitas snabbare än väntat, får sämre grepp och påverka både säkerhet och bränslekonsumtionen negativt. Det tar bara några minuter i månaden att garantera din säkerhet och dina däcks prestanda.

 

Var hittar jag rekommenderat tryck för mina däck?

Du kan hitta rekomenderat tryck för dina däck i fordonets ägarmanual, på en dekal på förardörren eller i tanklocket. Michelin råd är att alltid följa  fordonstillverkarens lufttrycksrekommendationer efter hur bilen används (laster/hastigheter osv.).

Du kan även besöka https://www.lufttryck.se/ för att söka vad du ska ha för lufttryck.

bil redigerad däcktryck små2 tips och råd
car däcktryck små tips och råd
Motorcykel Tidningsledare bil kväve fördelar tips och råd

Nitrogen (kväve): vad är fördelarna?

Vad är kväve?

Kväve är helt enkelt torr luft där man tagit bort syret. Luft består av 78% kväve.

Hur används det?

 • De vanligaste är att däck fylls med komprimerad luft. Det finns även däckåterförsäljare som har börjat med att erbjuda kvävefyllning i däcken.
 • Kväve och komprimerad luft kan blandas.
 • De flesta däck kan fyllas på med luft eller kväve, så länge som det rekommenderade lufttrycket från fordonstillverkaren respekteras.

   

Fördelarna:

När kväve ersätter syre läcker mindre luft från däcken och ditt lufttryck håller sig längre över tid.

Däckinspektion

Tyvärr finns det andra möjliga källor till läckage (där däck och fälg möts, vid ventil, där ventil och fälg möts samt hjulet), vilket innebär att det inte finns någon garanti för bibehållet tryck med vare sig luft eller kväve. Trycket och det allmänna däckskicket måste fortfarande kontrolleras regelbundet

bil ventil tips och råd

Ventil: vad bör jag veta?

Vad är ventilens roll?

 • Den garanterar att rätt däcktryck upprätthålls.
 • Den förhindrar fukt från att komma in i däcket.
 • Ventilkåpan är särskilt viktig eftersom den hindrar dammpartiklar att täppa till ventilen. Ventiler av hög kvalitet rekommenderas.
   

Åldrande och skador

 • Ventiler är oftast tillverkade av gummi och åldras därför med tiden.
 • De kan skadas av höga hastigheter som orsakar luftläckage från dina däck.
   

När bör jag byta ventiler?

När du köper nya däck.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.