wheel-alignment-wheel-balancing

Hjulinställning, hjulbalansering: när ska man göra det?

Tips och råd för bil-, SUV- och skåpbilsdäck

Fel hjulinställning eller hjulbalansering kan påverka din säkerhet och dina däcks livslängd, och orsaka onödiga kostnader. 

I den här artikeln ska vi gå igenom i detalj vad balansering av hjul är och när det ska göras. Vi ska också se vad konsekvenserna av fel hjulbalansering är och hur man åtgärdar det.  

Hjulbalansering

Vad är hjulbalansering?

När vi pratar om balansering av hjul, pratar vi om däcket och fälgen som enhet. Ett däck kan vara ur balans när en del av däcket eller fälgen är tyngre eller lättare än de andra delarna. Det är en ojämn viktfördelning som skapar en obalans. 

Hjulbalansering har till syfte att jämna ut hjulets vikt så att det återfår jämvikten och snurrar optimalt.

Hur kommer hjulen ur balans?

Om det finns en liten obalans i däcket eller hjulet när de monteras, kan de tillsammans ytterligare förstärka den dynamiska obalansen. Därför bör dynamisk balansering göras systematiskt när däcken byts ut eller monteras på nytt.

Balansering förknippas med montering. Det görs systematiskt av den fackman som monterar däcket för dig.

Varför är balansering av hjul viktigt?

Om obalansen mellan hjulet och däcket är tillräckligt stor kan den orsaka vibrationer i upphängningen och fordonets struktur i vissa hastigheter. Sådana vibrationer gör inte bara din körning obehaglig, utan gör även att däckmönstret och andra upphängningskomponenter slits fortare. Slitage i förtid ger högre kostnader eftersom däcket behöver bytas ut i förtid.

Hjulbalansering ser till att du slipper obehagliga vibrationer i bilen och förtida utgifter för att byta ut ojämnt slitna däck.

Hur vet jag om mina hjul är obalanserade?

Det viktigaste tecknet är när du känner obehagliga vibrationer när du kör. Du kan känna vibrationerna i ratten, på golvet, instrumentpanelen eller sätena.

Ibland känns obalansen bara när du kommer upp i viss fart som motsvarar naturliga vibrationsfrekvenser i upphängningssystemen och fordonets struktur till exempel.

När ska jag få hjulen balanserade?

Hjulbalansering ska alltid göras när ett däck monteras. Om ratten utsatts för slag, till exempel om du stött emot en trottoarkant, kan fälgen ha skadats och hjulet kan behöva balanseras. Om är tveksam, få det undersökt av en fackman.

Hur utförs hjulbalansering?

Fackmän använder en hjulbalanserare för att upptäcka obalanserade delar av däck- och fälgenheten. Han placerar därefter vikter på utsidan eller insidan av fälgen, på de ställen som maskinen upptäckt för att jämna ut obalansen.

- På stålfälgar: fackmän hänger vikter på fälgkanten.

- På aluminiumfälgar: fackmän hänger vikter på klisterremsor bakom ekrarna för att inte skada fälgen.

Hjulbalansering nära mig

Om du har känt vibrationer eller vill byta däck, kan du hitta en fackman nära dig med hjälp av vår Dealer Locator.

Hjulinställning

Vad är hjulinställning?

Till skillnad från balansering som vanligtvis rör däck- och hjulenheten, handlar hjulinställning om fordonets upphängning. Att ställa in fordonets upphängning innebär att justera hjulens vinklar efter tillverkarens specifikationer. I det ingår att ställa in hjulens riktning och Camber-vinkel. Det kommer att förklaras i detalj nedan. Det är en komplex åtgärd som måste göras av en fackman.

Hur vet jag om mina hjul har fel inställning?

Ojämnt däckslitage eller dålig livslängd kan vara tecken på problem med hjulinställningen.

Om du till exempel märker att däckets skuldra är mer sliten än de andra delarna, ska du snabbt kolla upp hjulinställningen för ditt fordons upphängning och justera vid behov.

På de här bilderna visas de delar av däcket som berörs:

worn tyre

(1) Taggigt slitage med utstående kanter är tecken på fel hjulinställning.
(2) Om en sida av däcket slits snabbare, antingen det är insidan eller utsidan, kan det vara tecken på att Camber-vinkeln är felinställd

Fel hjulinställning kan leda till att:

•    bilen inte uppför sig som vanligt, i synnerhet sämre väghållning som äventyrar passagerarnas säkerhet (fordonet brukar dra åt ett håll).
•    däcken slits ut snabbare och behöver bytas ut i förtid
•    för hög bränsleförbrukning.

Hur kan hjulinställningen rubbas?

Hjulinställningen kan rubbas om man kör på en trottoarkant, kör i ett potthål eller allvarligare situationer som olyckor.

Varför är det viktigt att justera hjulinställningen?

När hjulen är riktigt inställda hjälper det till att optimera köregenskaperna och livslängden.

Dessutom sparar du pengar för att:

•    dina däck varar längre
•    bilen drar mindre bränsle

Hur justerar jag inställningen av mina hjul?

Det ska göras av en fackman som har rätt utrustning. Han gör de justeringar som behövs enligt tillverkarens rekommendationer för att optimera fordonets funktion.

Under geometrikontrollen, kontrolleras flera olika inställningar, bland annat parallellism och Camber-vinkel, som direkt påverkar däckens livslängd.

1/ Toe-inställning

Toe-inställning rör hjulen på samma axel.

Vänster: framhjulen har en felaktig styrvinkel inåt (”toe-in”): de konvergerar inåt.
Höger: framhjulen har en felaktig styrvinkel utåt : de är utåtvända.

wheel alignment
parallelisme

Vänster:I länder med vänstertrafik är det tvärtom. Föraren väger upp genom att styra åt höger, vilket gör att höger däck slits snabbare. 

Höger: I länder med högertrafik, gör vägens lutning att bilen drar åt höger. Föraren styr därför något åt vänster för att väga upp det. I detta fall kommer det vänstra däcket att slitas mest.

2/ Camber

Camber är hjulets vertikala vinkel när man tittar på fordonet framifrån.

Höger: Till vänster en negativ vinkel.

Höger: Till höger en positiv vinkel.

camber

Om vinkeln är för stor, kommer däcket att slitas ojämnt.

- Positiv vinkel är när hjulets övre del lutar bort från fordonet. För stor positiv vinkel sliter däcket på utsidan.

- Negativ vinkel är när hjulets övre del lutar mot fordonets insida. - För stor negativ vinkel sliter däcken på insidan.

Camber-vinkeln undersöks och justeras för varje fordon för att däcket ska vara så jämnt mot marken som möjligt på raksträckor och i kurvor. Om det är för stor skillnad mellan Camber-vinkeln på framhjulen kommer fordonet att vilja dra sig skarpt mot en sida.

När ska jag kolla upp min hjulinställning?

Det rekommenderas att du kollar upp hjulinställningen när du märker att däcken slits ojämnt, om du märker att väghållningen eller styrningen förändrats och när du sätter på nya däck.

Däckets slitage kontrolleras vid teknisk inspektion av fordonet. Om en tekniker märker ett onormalt slitage kan hen också råda dig att kolla upp hjulinställningen.

Byta däck hos återförsäljaren

Hjulinställning nära mig

Du kan använda vår dealer selector: den hjälper dig att hitta en däckspecialist nära dig.

map search desktop

Hitta återförsäljare nära dig på några sekunder

Sök efter
Adress, stad eller postnummer
Car
  • Car
  • Motorbike
Hitta mig
Sök
Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.