INTEGRITETSPOLICY

Sammanfattning

Michelin är mån om att skydda dina personuppgifter och vi vill vara tydliga och öppna med vilken information vi samlar in och hur vi använder den. I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats eller våra digitala tjänster, eller som du lämnar till oss. Med detta i åtanke bör du läsa igenom denna policy noggrant.

 1. - Personuppgiftsansvarig- och kontaktuppgifter
 2. - Webbplatser som omfattas av denna Integritetspolicy
 3. - Dataskyddsombud
 4. - Cookie-policy
 5. - Information Michelin kan samla in från dig baserat på din användning av webbplatsen
 6. - Datasäkerhet inom Michelin-koncernen
 7. - Delning av dina personuppgifter
 8. - Så här länge sparar Michelin dina personuppgifter
 9. - Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
 10. - Om datasäkerhet
 11. - Förändringar i vår integritetspolicy

 

1. Personuppgiftsansvarig- och kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvarige i fråga om dataskydd och integritetslagstiftning är Michelin Nordic AB (”Michelin”).

Om du behöver kontakta den personuppgiftsansvarige och dess dataskyddsombud har du flera möjligheter:

 • du kan e-posta oss på legal.general@michelin.com
 • du kan skriva brev till oss till Michelin Nordic AB, Box 47 175, 100 74 Stockholm
 • du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats
 • eller kontakta oss per telefon 020 – 0883976


2. Webbplatser som omfattas av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för din användning av följande webbplatser: 

 

3. Om vårt dataskyddsombud

Alla hos Michelin är noga med att skydda och respektera din integritet. Den personuppgiftsansvarige har också ett dataskyddsombud som hanterar alla aspekter av personuppgifter hos Michelin. Denna person kan nås genom att använda de kontaktuppgifter som den personuppgiftsansvarige har lämnat (se punkt 1 i denna Integritetspolicy).

4. Cookie-policy

För att förbättra de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen använder Michelin cookies som samlar in information om ditt användarbeteende. Cookies är filer som din webbläsare lagrar på din hårddisk när du besöker en webbplats. Cookies kan användas för att identifiera dig personligen under vissa omständigheter, antingen direkt (till exempel med hjälp av din e-postadress) eller indirekt (till exempel med hjälp av en engångskod som är kopplad till en cookie, en IP-adress eller en identifikationskod för en enhet). De uppgifter som lagras kan omfatta de webbplatser du besöker, datum och tid för ditt besök och annan spårningsinformation.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när cookies används, vilket gör det möjligt för dig att bestämma om du vill acceptera dem eller inte. Du kan också konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies.

Mer information finns i cookiepolicyn.

5. Information Michelin kan samla in från dig baserat på din användning av webbplatsen

Insamlade uppgifter 

Syfte/verksamhet

Typ av uppgifter

Rättslig grund för behandling

Lagringsperiod

 

Uppgifter du lämnar till oss när du deltar i en tävling eller ett erbjudande (”tävlingsuppgifter”).

 

För att vi ska kunna skicka dig ytterligare information om tävlingen eller ett pris om du vinner en tävling. Om inget annat anges när vi samlar in dina uppgifter använder vi dessa enbart för att hantera och administrera tävlingarna eller erbjudandena.

 

Tävlingsuppgifter kan exempelvis innefatta ditt namn och din fullständiga adress, e-mailadress och telefonnummer.

 

Genomförandet av ett avtal mellan dig och oss om att delta i tävlingen eller erbjudandet.

 

Om vi inte angett en särskild lagringstid vid tidpunkten för den aktuella tävlingen, behåller vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att administrera tävlingen. Uppgifterna raderas efter att erbjudandet eller tävlingen är avslutad och vinsten levererats.

 

Uppgifter du lämnar till oss när du fyller i en recension på ratings & reviews. (”recensionsuppgifter”).

För att samla in uppgifter om en specifik fråga, exempelvis våra tjänster till dig.

I många fall är undersökningar, frågeformulär och omröstningar anonyma och vi samlar endast in personuppgifter för statistiska ändamål. Om det skulle ske av annat skäl får du information om det när vi samlar in uppgifterna.

 

Uppgifterna kan bestå av ditt fullständiga namn, din e-postadress och andra personuppgifter som krävs.

 

Vi använder våra berättigade intressen vid övervakning och förbättring av våra produkter och tjänster till våra kunder och användare som rättslig grund för att behandla recensionsuppgifter.

 

Om vi inte har angett en särskild lagringstid vid tidpunkten då du lämnar en recension på ratings & reviews, sparas uppgifterna endast så länge som de är relevanta och nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet och vad som tillåts enligt lag.

 

Om du registrerar dig för någon av våra digitala produkter eller tjänster via ett konto kommer vi att begära uppgifter så att vi kan identifiera dig och tillhandahålla produkterna och tjänsterna (”kontouppgifter”).

 

Kontouppgifter behandlas i syfte att driva våra webbplatser, tillhandahålla digitala tjänster du beställer, kommunicera med dig om dessa digitala produkter och tjänster och underhålla säkerhetskopior av våra tjänster.

 

Kontouppgifter innefattar ditt fullständiga namn och din e-postadress, telefonnummer. Vi kan också be dig att ange ett lösenord så att du säkert kan komma tillbaka till ditt konto.

 

Genomförandet av avtalet mellan dig och oss för tillhandahållande av de digitala produkterna och tjänsterna är den rättsliga grunden för behandling av kontouppgifter.

 

Om inte annat anges när du registrerar dig, sparas kontouppgifter under tiden du har ett konto hos oss. 

 

Uppgifter du lämnar till oss när du använder lokaliseringstjänster, exempelvis vår tjänst för att söka återförsäljare (”lokaliseringsuppgift”).

 

Uppgifterna används för att identifiera återförsäljare i närområdet.

 

För att använda vissa av våra tjänster ber vi om postnummer.

 

Genomförandet av avtalet mellan dig och oss för tillhandahållande av de digitala produkterna och tjänsterna är den rättsliga grunden för behandling av lokaliseringsuppgifter.

 

Vi sparar inte dessa uppgifter.

 

Uppgifter du lämnar till oss när du kommunicerar med oss, t.ex. via e-post eller kontaktformulär via våra webbplatser eller genom chattfunktionen på vår webbplats (”Kommunikationsuppgifter”)

 

Uppgifterna används för att vi ska kunna svara på eller följa upp på dina kommentarer, förfrågningar eller frågor

 

Uppgifterna kan innefatta ditt fullständiga namn, din e-postadress och andra personuppgifter som du lämnar till oss för att kommunicera med dig.

 

Vi använder våra berättigade intressen när vi assisterar dig och svarar på kommunikationen som laglig grund för behandlingen av kommunikationsuppgifter.

 

Vi sparar uppgifterna så länge som det behövs för att hantera din fråga eller kommentar. Uppgifterna raderas därefter direkt och senast inom två månader.   

Uppgifter du lämnar till oss när du visat intresse för att få ut marknadsföringsinformation från Michelin (“marknadsföringsdata”).

Uppgifterna används för att skicka dig marknadsförings-information och nyhetsbrev

Ditt namn och din fullständiga adress, e-mailadress och telefonnummer

Denna behandling baseras på ditt samtycke

Uppgifterna raderas när samtycke återkallas eller när du ber oss att få dina uppgifter borttagna eller raderade.

 • När du lämnar uppgifter till oss (exempelvis de som anges i ovanstående scenarier) kommer vi ibland också att be dig om kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter är frivilliga och används för att hjälpa oss att bättre förstå våra kunder och anpassa våra tjänster till dem. Denna ytterligare information samlas endast in av statistiska skäl. Inga ytterligare slutsatser dras om personen.
 • Information från våra webbservrars loggar, exempelvis information om din dator, såsom din IP-adress, operativsystem och typ av sökmotor (”användaruppgifter”). Vi använder dessa uppgifter för systemadministration och för att analysera hur våra webbplatser och digitala plattformar används. Det hjälper oss också att kunna erbjuda den bästa infrastrukturen för dina aktiviteter på internet.

 

Behandlingen sker på grundval av en intresseavvägning, vilket innebär att övervakningen och förbättringen av vår webbplats och av våra produkter och tjänster föranleder oss att samla in och behandla dessa uppgifter. Som en grundläggande princip samlas de in på ett sådant sätt att inga slutsatser kan dras om en specifik person.

6. Datasäkerhet inom Michelin-koncernen

Internationella överföringar av personuppgifter

Michelin är en internationell koncern med databaser i de olika länder där företaget är verksamt. Michelin kan föra över dina personuppgifter inom koncernen till en av sina databaser eller till externa partner utanför ditt hemland (behandling för någon annans räkning).

Eftersom nivåerna för skyddet av personuppgifter varierar mellan länder överför Michelin endast dina personuppgifter till företag i Michelinkoncernen eller till tredjepartsföretag utanför Europeiska unionen om dessa företag erbjuder samma eller liknande skydd av personuppgifter som den som finns i Europeiska unionen.

För överföringar inom Michelin har företaget antagit bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) som styr överföringen av personuppgifter från Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information om dessa regler, klicka på de bindande företagsbestämmelser

Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen styrs av avtal som innehåller Europeiska kommissionens standardklausuler för leverantörer utanför EU, för att garantera en liknande nivå av skydd som i ditt hemland.

Michelin är skyldig att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Michelin arbetar därför tillsammans med sina tjänsteleverantörer för att skydda dina personuppgifter i enlighet med de senaste säkerhetsstandarderna.

7. Delning av dina personuppgifter

Enbart de personer som behöver känna till dina personuppgifter för att kunna utföra sina åtaganden får tillgång till dessa uppgifter.

Michelin kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

Inom Michelinkoncernen

Den personuppgiftsansvarige kan lämna dina personuppgifter till någon i Michelin-koncern, dvs. våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag i den utsträckning som krävs för samma syften som i den inledande behandling som anges i den här policyn.

Underleverantörer

Michelin kan dela dina personuppgifter med underleverantörer som Michelin kan använda för att behandla din begäran eller tillhandahålla tjänsterna såsom leverantörer av IT-system. Dessa underleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden på vårt uppdrag och är enligt avtal skyldiga att lagra de personuppgifter de kan ha fått på ett konfidentiellt och säkert sätt och använda dina personuppgifter endast enligt våra instruktioner. I detta fall förblir Michelin den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i dataskydds- och integritetslagstiftningen.

Till annan tredje part

Av juridiska skäl: Om Michelin är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att genomföra eller tillämpa våra villkor och andra överenskommelser, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som tillhör Michelinkoncernen, våra kunder eller andra.

Baserat på ditt samtycke: Tredje part kan samla in information om dig på vår webbplats eller genom våra produkter eller tjänster med hjälp av cookies eller liknande teknik för att till exempel tillhandahålla personliga annonser.

8. Så här länge sparar Michelin dina personuppgifter

Som regel behåller Michelin inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla syftet Michelin samlade in dem för, eller vad som krävs enligt gällande lag, såsom för att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen eller rapporteringskrav.

Under vissa omständigheter kan du be Michelin att radera dina uppgifter. Se dina rättigheter att få uppgifter raderade nedan för ytterligare information.

Under vissa omständigheter kan Michelin anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- eller statistiksyfte. I det fallet kan vi använda informationen under obegränsad tid, utan ytterligare meddelande till dig.

9. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter. Det handlar om:

 • Rätten att bli informerad
 • Rätten att få tillgång till dina uppgifter
 • Rätten att korrigera dina uppgifter
 • Rätten att radera dina uppgifter
 • Rätten att begränsa behandling
 • Rätten att föra över uppgifter
 • Rätten att göra invändningar
 • Rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige på det sätt som beskrivs i punkt 1. 

Rätten att bli informerad

Du har rätt att får information om hur Michelin samlar in och behandlar dina personuppgifter, bland annat vilka den personuppgiftsansvarige är, hur Michelin använder dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Genom att tillhandahålla denna Integritetspolicy uppfyller Michelin sin skyldighet att ge dig information.

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Michelin kan bekräfta huruvida dina uppgifter behandlas och ge dig tillgång till dina personuppgifter. 

Rätten att korrigera dina uppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna korrigerade och uppdaterade. Om Michelin har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer Michelin om möjligt att informera dem om eventuella uppdatering som du lämnar till oss. Du kan uppdatera de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i den här Integritetspolicyn.

Rätten att radera dina uppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort när det inte finns något skäl för Michelin att fortsätta att behandla dem. De omständigheter när du kan begära rätten att bli bortglömd innefattar när informationen inte längre är nödvändig för det syfte som den ursprungligen samlades in eller behandlades för, och när du har tagit tillbaka ditt samtycke till behandling. 

Detta omfattar inte uppgifter som lagras som bevismaterial inom ramen för lagstadgade lagringsperioder.

Rätten att begränsa behandling

Du har också rätt att ”blockera” eller dra in behandlingen av dina personuppgifter. Om du ber att Michelin ska dra in dina personuppgifter kommer Michelin inte att fortsätta att behandla dem.

Rätten att föra över uppgifter

Om du vill flytta eller föra över dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör, eller kopiera dina uppgifter för dina egna syften, har du rätt att få dina uppgifter överförda till en annan person.  

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att be Michelin att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på legal.general@michelin.com eller kontakta oss via någon av de kanaler som anges i punkt 1.

Rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot dataskydds- eller integritetslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du hittar ytterligare information om dina rättigheter när det gäller dataskydd hos Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/

10. Om datasäkerhet

Michelin har infört åtgärder för att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet. Endast de anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till uppgifterna och som har utbildats i att följa sekretessregler har tillgång till personuppgifterna.

På Michelins kommersiella webbplatser kommer bankuppgifter att samlas in för effektiva rättssäkra betalningsförfaranden. Dessa åtgärder kan bestå av SSL-kryptering (avsedd att göra uppgifterna oläsliga för andra) under insamlingen eller överföringen av konfidentiella uppgifter. Denna information används endast för internetbetalningar och kommer inte att sparas.

Michelin säkerställer att dina personuppgifter inte ändras, skadas eller blir tillgängliga för tredje part som inte har rätt till det.

11. Förändringar i vår Integritetspolicy

Vår policy kan ibland ändras. Alla framtida ändringar läggs upp på den här sidan. Om du har ett onlinekonto hos oss kan vi informera dig om ändringar via e-post eller via ditt konto nästa gång du loggar in. 

Denna policy uppdaterades den 4 januari 2022. Vi kommer att lägga upp alla ändringar på den här sidan och de träder samtidigt i kraft. Gå in på sidan regelbundet för att ta del av eventuella ändringar. ​​

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.