Vibrationer i motorcykelstyret, vingling och andra hanteringssvårigheter

MOTORCYKELSTYRE VIBRATION, VINGLING OCH ANDRA HANTERINGSSVÅRIGHETER

Vissa obehagliga upplevelser kan uppstå när du kör din motorcykel: vibrationer, cykeln vinglar, kastar eller slingrar sig. Varför uppstår dessa fenomen och hur kan de lösas? Läs svaren i vår artikel.

Vibrationer i motorcykelstyret

vibration

Detta fenomen uppstår både fram och bak på motorcykeln, men märks starkast vid styret, vanligtvis i hastigheter mellan 90 och 130 km/h.

Du känner en obehaglig vibration i dina händer, en signal som inte bör ignoreras.

I de flesta fall är inte däcken orsaken. Oftast är det en dålig balans på hjulen som kan ge vibrationer i motorcykelstyret. Men det kan också bero på fel centrering av däcket på fälgen.

Motorcykelstyrets vibrationer känns starkast vid styret

Motorcykelstyrets vibrationer känns starkast vid styret

Vad gör jag om vibrationer i motorcykelstyret uppstår?

Vi rekommenderar att du tar din motorcykel till en fackman för att identifiera orsaken till problemet och vid behov korrigera hjulbalansen och/eller centreringen av däcket på fälgen.

Motorcykelstyret vinglar

vingling

Motorcykelstyrets vackling är en i sidled kontinuerlig svängning av framgaffeln vid låg hastighet (<100 km/h), vanligtvis samtidigt som du saktar ner.

Vacklandet känns bara på styrets nivå. Du har den obehagliga känslan att styret rör sig i sidled, från höger till vänster.

När du accelererar och sedan släpper gasreglaget finns det en punkt (vanligtvis mellan 50 km/h och 100 km/h) där massöverföringen till fronten producerar detta vacklande. Frekvensen av sidovacklande kan vara mer eller mindre stark beroende på cykeln.

Motorcykelstyrets vackling är en i sidled kontinuerlig svängning av framgaffeln vid låg hastighet

Motorcykelstyrets vackling är en i sidled kontinuerlig svängning av framgaffeln vid låg hastighet

Vad gör jag om en vinglande känsla uppstår i motorcykelns styre?

Spänn dig inte. Håll styret lite lösare och vid reducerad hastighet försvinner fenomenet.

På däcknivå finns det flera orsaker som kan påverka vacklandet. I synnerhet ett högt slitage och ett felaktigt däcktryck. Vissa motorcyklar är mer känsliga för detta än andra.

För att sätta stopp för detta fenomen med vackling av motorcykelstyret rekommenderar vi att du går till en professionell fackman och beskriver fenomenet så noggrant som möjligt.

Motorcykel kickback

kickback

Kickback i motorcykelns styre ett fenomen som känns framtill på motorcykeln. Styret gör en höger-vänster-rörelse, liknande styrets wobbling som beskrivs ovan.

Det är en skarp rörelse i sidled framtill (framgaffeln rör sig fram och tillbaka), den är ryckvis återkommande och mycket snabb, speciellt vid acceleration.

Men till skillnad från wobblingen är en kickback inte ett återkommande problem. Det utlöses oftast av en extern källa som en vägbula eller en skada i asfalten.

Vissa motorcyklar är mer känsliga för detta än andra.

Vad ska jag göra om kickback på en motorcykel uppstår?  

"Kickback inträffar mycket plötsligt. Om det händer, låt det hända. Bara bromsa så går det över.

Du kan vara en bra idé att rådfråga en fackman för att säkerställa att det inte finns en defekt i framgaffeln som kan leda till att detta sker vid upprepade tillfällen."
 

Motorcykeln slingrar sig

slingrar

En motorcykelvingling är en vacklande rörelse av varierande utsträckning som sker på raka linjer eller kurvor, vanligtvis med start vid en medelhastighet på cirka 140 km/h.

Det är en fasförskjutning mellan fram- och bakhjulet som resulterar i denna slingring. Som förare får du känslan av att styret går från höger till vänster.

I den här videon kommer du att se exakt hur slingringseffekten på en motorcykel ter sig:

Better stability for more safety

Detta fenomen ska du inte ta lätt på eftersom det kan ha en betydande inverkan på din säkerhet: ju högre hastighet du har, desto våldsammare blir detta fenomen och vid en viss tröskel kan det kasta dig av motorcykeln.

En motorcykelslingring är en vacklande rörelse som vanligtvis börjar vid cirka 140 km/h.

En motorcykelslingring är en vacklande rörelse som vanligtvis börjar vid cirka 140 km/h.

Vissa cyklar är helt enkelt mer känsliga för detta fenomen, så det kan hända på en ny motorcykel också.

Här är några fall där däck kan påverka motorcykelslingringen:

  • Slitagenivå
  • Däcktryck
  • Struktur: bias/radial
  • Extra last (bagage, passagerare, toppväska etc)


Vad ska jag göra om motorcykeln börjar slingra sig?  

Gasa inte på! Ta inte heller ett hårt tag i styret, håll det istället lite lösare.

Bromsa inte plötsligt. Bromsa in och fenomenet kommer att minska tills det försvinner.

Vidta sedan följande försiktighetsåtgärder:

  • Kontrollera däcktrycket och justera vid behov
  • Kontrollera däckslitage: om däcken är för slitna, byt dem
  • Kontrollera om däcken är homologerade. Om du till exempel har monterat Bias när Radial rekommenderades kan detta vara en orsak till motorcykelslingringen. Se alltid till att din motorcykel är utrustad med däck som är godkända av tillverkaren.
  • Du kan gå till en fackman för att utesluta andra möjliga orsaker till problemet.
map search desktop

HITTA EN EXPERT NÄRA DIG

Sök efter
Adress, stad eller postnummer
Hitta mig
Sök
Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.