header choix 2

EUROPEISK DÄCKMÄRKNING:
VAD BETYDER DET?

Att välja rätt däck till din bil är inte så lätt. Det finns många olika faktorer som du måste tänka på innan du köper dina däck. Med tanke på nuvarande ekonomiska och ekologiska situation är det ännu viktigare att vara välinformerad för att köpa rätt däck när det gäller livslängd, säkerhet och bränsleeffektivitet. Det är just för detta som den europeiska däckmärkningen har tagits fram.

EU-däckmärkning : beskrivning och märkning

EU-däckmärkning - en överblick

EU-kommissionen införde däckmärkningen i Europa 2012 för att hjälpa dig att gör rätt val.
EU-kommissionens förordning kräver att alla däck till personbilar, SUV och transportbilar måste ha en  etikett, som ger tydlig information om däckets prestanda (bedömning av våtgrepp, bränsleeffektivitet och ljudnivå).

Dessa olika kvalitetsbedömningar anges av däcktillverkarna själva, efter resultat av tester utförda med metoder som definierats på EU-nivå.  

Utökning av EU-däckmärkning

Från den 1 maj  2021 har denna nya EU däckmärkning utökats. Dessa förändringar har framför allt drivits fram av EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030, som syftar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Så här läser du den nya EU-däckmärkningen.

fuel

Den nya förordningen innebär flera förändringar av etiketten. Använd däckmärkningsguiden nedan för att förstå dem:

Information på standarddäck

Denna del ger dig information om företagsnamn eller leverantörens varumärke, identifierare av  däcktyp,  däckets storleksbeteckning, däckklass (t.ex. C1, C2 eller C3).

Klasser

En av de viktigaste förändringarna gäller klassningen för rullmotstånd och inbromsning på vått underlag som nu har dragits ner till fem nivåer, från A (mest effektivt) till E (minst effektivt).

Symbolerna för snögrepp (3PMSF) och/eller isgrepp kan förekomma intill symbolen för extern ljudnivå när ett däck är kvalificerat för dessa.

01

Däckets energieffektivitet

1 FULL TANK BRÄNSLE AV 5
förbrukas i genomsnitt för däcken

Varje gång hjulet roterar deformeras däcket när det kommer i kontakt med vägen. När däckets struktur deformeras värms det upp och en del av energin går förlorad. Genom att minska den här uppvärmningen blir det möjligt att sänka bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen av växthusgaser. Den däckrelaterade kraft som hindrar fordonets rörelse framåt kallas för rullmotstånd.

gain fuel efficiency 1093 x 663

1 700 SEK (1)

är minskade bränslekostnader i genomsnitt för en bil med A-klassade däck jämfört med en bil med E-klassade däck.
Graderingsnivån för "Bränsleeffektivitet" revideras genom att klass D tas bort (tidigare tomt).

t.ex. ett däck som tidigare fått beteckningen E för något av dessa kriterier får nu ett D.

02

Däckets våtgrepp

BROMSSTRÄCKA PÅ VÅT VÄGBANA
1 millisekund

Däcket är bilens enda kontaktpunkt med vägbanan. I en hastighet av 80 km/h har den mindre än 1 millisekund på sig att styra bilen, accelerera eller bromsa. Däcket är en viktig säkerhetskomponent. Dess funktion är att greppa vägen oavsett körbanans tillstånd (nedbruten eller nyasfalterad), vägens typ (rak eller kurvig) eller väderförhållandena (torrt eller regnigt). 

mtg etiq illus retouche

9 m

är den minskade bromssträckan i genomsnitt för en bil som framförs i 80 km/h och är utrustad med A-klassade däck jämfört med en bil med D-klassade däck (2).

Graderingsnivån för "Våtgrepp" revideras genom att klass D tas bort (tidigare tomt). T.ex. ett däck som tidigare haft beteckningen E för ett av dessa kriterier får nu ett D . 

03

Däckets ljudnivå

MILJÖBULLER
mäts i decibel (dB)

De tre ljudvågorna har nu ersatts av bokstäver: A, B eller C (3 vågor = C).
Trafikbuller är ett störande, obehagligt ljud. För ett fordon som framförs i en konstant hastighet på 80 km/h är det ljud som genereras av däcken som rullar på vägen oftast högre än ljudet från motorn. Hur starkt ljudet från rullande däck är beror på typ av däck och vägbeläggning.  

mtg etiq illus 03 hd f39 noiseEtt A-klassat däck är HÄLFTEN SÅ BULLRIGT som ett B-klassat däck (3).

Nya symboler

Den nya europeiska däckmärkningen består också av:

En QR-kod

i det övre, högra hörnet på etiketten.
Skanna koden för att ladda ner mer information om däcket. Den är direkt länkad till den europeiska databasen (EPREL) och där hittar du all information om däckmärkningen samt även ett produktblad.

neige 613x202px

Snögreppsmärkning 3PMSF (Three peak mountain snowflake)

Denna märkning visar att ett däck är anpassat för körning på vintern och att däcket har gått igenom tester som visar på dess broms- och accelerationsförmåga på snöiga vägar.

Snömärkningen hittas främst på mellaneuropeiska eller nordiska vinterdäck men förekommer också på året-runt-däck. De mellaneuropeiska eller nordiska vinterdäcken är specifikt utvecklade för vinterförhållanden.

Året-runt-däcken är utvecklade för att klara både sommar- och milda vinterförhållande och är förvisso godkända för användning på vintern men dess prestanda på is är inte tillräcklig för att de skall kunna rekommenderas för användning under tuffa nordiska vinterförhållanden.(4)

30 m(5)

I en hastighet av 50 km/h är bromssträckan i genomsnitt 30 m kortare på snöiga vägar än för en bil med sommardäck(5).

montagne 613x202px

Ismärkning

Ismärkningen anger att ett vinterdäck har klarat den internationella testmetoden för isgrepp och alltså är anpassat för tuffa nordiska vinterförhållanden. Denna märkning ges till nordiska dubbfria vinterdäck. Den nordiska dubbade vinterdäcken omfattas inte av den Europeiska däcketiketten.

1,4 m(6)

I en hastighet av 20 km/h är bromssträckan på is minst 1,4 m kortare för ett däck med denna symbol än för ett året-runt-däck(6)
Däck med bra isgrepp har utvecklats speciellt för vägar som är täckta av is eller packad snö och dessa däck bör endast användas under vinterförhållande. Att använda däck med optimalt isgrepp under mildare förhållanden (t.ex. vått väder eller varmare temperatur) kan leda till försämrade prestanda, särskilt när det gäller våtgrepp, manövrering och slitage.

Vad kan jag annars göra för att förbättra bränsleeffektivitet och trafiksäkerhet?

Ditt körsätt har också stor påverkan på bränsleförbrukningen och säkerheten. Dessbättre finns det många tips på hur du kan förändra och förbättra ditt körsätt:

EcoDriving

är ett av dem. Genom att köra mjukt och jämnt kan du minska bränsleförbrukningen radikalt. Du hittar fler råd och tips här.

Bromssträckan ner till stillastående

måste du alltid ha full kontroll på. Genom att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon kan du bättre förutse inbromsningar och utnyttja motorbromsen för att sakta ner farten på din bil. 

Däcktryck

måste kontrolleras regelbundet (särskilt inför längre resor) för att optimera bränsleeffektiviteten och få ett maximalt våtgrepp.  Lär dig hur du ska kontrollera trycket i däcken här.

Organisera

din bilresa och kontrollera trafiksituationen innan du ger dig av. Det sparar både tid och bränsle! Prova Via Michelin när du ska planera din bilresa

scott clark

Scott Clark
MICHELIN Executive Vice President

Automotive, Motorsport, Experiences och Americas Region
Ledamot av koncernledningen

Michelins innovativa själ

Michelins kontinuerliga arbete med att förbättra produkternas prestanda har som målsättning att erbjuda en mobilitet som är säker, effektiv och tillgänglig för alla samt mer miljövänlig. Innovation är kärnan i varje däck vi tillverkar.

Som du kan se är miljöfrågorna centrala  för våra strategiska prioriteringar. För att minska denna miljöpåverkan snabbare har Michelin lovat att sänka CO2-utsläppen från alla sina produktionsanläggningar med 50 % till 2030 jämfört med 2010 och med det slutgiltiga målet att uppnå koldioxidneutralitet till år 2050. Michelin utvecklar också lösningar för att använda förnybara eller återvunna material för tillverkning av däck samtidigt som man hela tiden också strävar efter att förbättra däckens prestanda ännu mer. År 2030 ska MICHELINs däck vara 20 % mer energieffektiva än de var 2010. Imorgon kommer allting att vara hållbart!"

Andra artiklar som kanske kan vara intressanta för dig

JURIDISK INFORMATION

(1) Baserat på en besparing på 150 liter bränsle på en sträcka på 40 000 km till ett pris på 15:50 kr per liter (viktat snittpris). Resultaten kan variera beroende på typ av bil och körförhållanden.  Prestandamätning i enlighet med testmetoderna i förordningen UN ECE R117.
(2) Prestanda vid inbromsning från 80 km/h till 20 km/h, uppmätt i enlighet med testmetoderna i förordningen UN ECE R117.
(3) Ljudet mäts för en bil som färdas i 80 km/h med motorn avstängd, uppmätt i enlighet med testmetoderna i förordningen UN ECE R117.
(4) Bromstest i vinterväglag enligt ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).
(5) Genomsnittlig skillnad i bromssträcka för ett vinterdäck jämfört med ett sommardäck. Bromssträcka på snö från 50km/h till 0 km/h. TÜV SÜD 2013 tester av 205/55 R16, utförda vid en temperatur på -5°C.
(6) Prestanda vid inbromsning från 20 km/h till 5 km/h, uppmätt i enlighet med testmetoderna i angivna i ISO Norm 19447.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.