mg 1745 min 1 1 3

HASTIGHETS- OCH BELASTNINGSINDEX FÖR MOTORCYKELDÄCK

Vad är hastighetsindex och belastningsindex för motorcyklar?

European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) är en organisation som sätter krav som däcktillverkare måste uppfylla. Dessa inkluderar hastighets- och belastningsindex.

Motorcykeltillverkare godkänner storlekarna för både fram- och bakdäcken på deras fordon, inklusive däckens högsta hastighet och belastning. Efter detta utför däcktillverkaren regelstyrda tester som försäkrar att däcken uppfyller ETRTO-kraven och motorcykeltillverkarnas krav.

Kort sagt säkerställer hastighets- och belastningsindexet att en motorcykel är utrustad med korrekta däck i förhållande till hastighet och belastning för att garantera att föraren kör säkert.

Hur testas däcken?

Efter att ett däck har tillverkats utför Michelin en rad olika tester för att säkerställa att de förser motorcykeltillverkaren med så bra originalutrustning och dess kunder med så säkra däck som möjligt.

För detta simuleras den maximala belastningen, inklusive påfrestningar som kan påverka däckets beteende. Vi testkör också med lägsta möjliga tryck och högsta möjliga hastighet efter vad däcket klarar av.

Testresultaten bekräftar att däcket har förmågan att köras vid lägsta tryck, under påfrestning och upp till den hastighet som angetts av fordonstillverkaren. I detta fall kan däcket märkas med de relevanta hastighets- och belastningsindexen.

Vad hastighetsindex för motorcykeldäck är

Fordon har en högsta hastighet som godkända däck måste kunna nå. Hastighetsindexet motsvarar den högsta hastigheten. Det anges med en bokstav.

Till exempel: 180/55 ZR 17 M/C (73W)
Här är däckets hastighetsindex (W).

Se tabellen nedan för att ta reda på vilken högsta hastighet ett hastighetsindex motsvarar.

Hastighetsindextabell för motorcykeldäck

speed index

I vårt exempel motsvarar indexet (W) en hastighet på mer än 270 km/h.

Hastighetsindex inom parantes

Ett hastighetsindex inom parantes betyder "över".

Utan parenteser motsvarar W en högsta hastighet på 270 km/h (se tabellen).

Med parenteser innebär det att fordonet kan köra snabbare än 270 km/h utan hastighetsbegränsning.

Observera att om parentesen hänvisar till hastighetsindexet, inkluderar den vanligtvis paret belastningsindex/hastighetsklass för att respektera den generella nomenklaturen. I exemplet ovan kommer däcket alltså inte att märkas med 73(W), utan med: (73W).

Vad belastningsindex för motorcykeldäck är

Fordon har en högsta belastning som godkända däck måste kunna uppfylla. Belastningsindexet motsvarar den högsta belastningen. Belastningsgraden anges med en siffra som föregår bokstaven för hastighetsindexet.

Exempel: 120/70 ZR 17 M/C (58W)
Här är belastningsindexet 58.

Se tabellen nedan för att ta reda på vilken maximal belastning ett belastningsindex motsvarar.

Belastningsindextabell för motorcykeldäck

load index

I vårt exempel motsvarar 58 en högsta belastning på 236 kg.

Belastningsindexet tar inte bara hänsyn till fordonets massa, utan även förarens, eventuella passagerares och extrabagagets massa.

Därför har det bakre däcket en högre belastningsgrad än det främre, så att det kan bära en större last.

Är det obligatoriskt att följa hastighets- och belastningsindexen?

mg 1097


Ja. Föreskrifterna kräver att motorcykeltillverkarens godkännande respekteras för att garantera säkerheten för fordonets användare och eventuella passagerare. Därför måste din motorcykel vara utrustad med däck som uppfyller de godkända dimensionerna, vilket inkluderar de belastnings- och hastighetsindex som definieras som säkra för ditt fordon.

Om ditt fordon inte är utrustat med däck som godkänts av tillverkaren kan det innebära en säkerhetsrisk samt äventyra ditt försäkringsskydd vid en olycka.

Trots att ditt däck är godkänt för en hastighetsklass som motsvarar en hastighet som du aldrig förväntar dig att nå är det fortfarande viktigt att godkännandet respekteras. Varför är det så? Därför att hastighetsindexet och belastningsindexet korrelerar med varandra. Om du väljer ett däck med lägre hastighetsindex kan belastningsindexet vara otillräcklig för ditt fordon, vilket kan innebära att du utsätts för de risker som vi nämnde ovan.

Var anges belastnings- och hastighetsindexen?

load rating speed rating

De är en del av standardmärkningen på däckets sidovägg eller i fordonsmanualen (ibland även på trycketiketten).
 

Du hittar mer information i vår artikel om märkning av däck.

Egenskaperna hos förstärkta däck 

Vissa motorcykeltillverkare anger för samma storlek ett normalt belastningsindex och ett belastningsindex för förstärkta däck. Detta kan t.ex. ske när tillverkaren lanserar en ny fordonsvariant med tillägg som innebär en högre belastning (en kraftigare motor, större bagagekapacitet osv.).

Detta är anledningen till att du ibland ser två olika dimensioner med samma hastighetsindex:

En med normalt belastningsindex, till exempel:
130 / 70 - 12 56P
(56 är belastningsindexet)

Det andra är ett förstärkt däck med märkningen "REINF", till exempel:
130 / 70 - 12 62P REINF
(62 motsvarar en högre belastning och REINF-märkningen anger att det är ett förstärkt däck)

I båda fallen har däcken hastighetsindex P.

Beroende på fordonsmodell är det ena eller andra måttet det som godkänns av tillverkaren.

Specialisten finns där för att hjälpa dig

Kom ihåg att om du har några tvivel eller inte vet vilken storlek som är lämplig för ditt fordon är det specialistens uppgift att hjälpa dig med dina val, i enlighet med tillverkarens godkännanden.

Hitta en specialist nära dig:

map search desktop

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE NÄRA DIG PÅ NÅGRA SEKUNDER

Sök efter
Adress, stad eller postnummer
Motorbike
  • Car
  • Motorbike
Hitta mig
Sök
Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.