DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

MICHELIN SVERIGE

INLEDNING

INLEDNING

Michelins nordiska huvudkontor finns i Stockholm. Där arbetar cirka 120 personer inom marknadsföring, försäljning, kundservice, personal, kommunikation, IT, miljö samt ett eget utbildningscenter.
Dessutom har Michelin Sverige ett femtiotal personer som arbetar ute på fältet runt om i landet. I Kungälv ligger Michelins nordiska logistikcenter som sysselsätter cirka 75 personer.

MICHELINS HISTORIA I SVERIGE

MICHELINS HISTORIA

Michelin rullar in i Sverige

I december 1921 fick Nyman & Schultz i Sverige besök av Monsieur Clouet, som på uppdrag av Michelin i Frankrike skulle organisera försäljningen i Sverige. I januari 1922 startade Nyman & Schultz tillsammans med Michelin en speciell Michelin-avdelning.

1927 hade verksamheten vuxit ordentligt, "Michelin Gummiringar AB" bildades och Skeppsbron 4 i centrala Stockholm var första adressen.

Under andra världskriget avstannade försäljningen av däck och företaget sålde gengasaggregat för att hålla kontakten med återförsäljare.  Efter kriget växte Michelin snabbt och 1963 köpte Michelin den så kallade "trekantiga tomten" i Hägersten.

I samband med en Nordisk omorganisation 2003 döptes företaget om till Michelin Nordic AB och flyttade in i nuvarande lokaler i södra Stockholm.

Nordiskt huvudkontor i Stockholm

MICHELIN Nordic AB
Ringvägen 100
118 60 STOCKHOLM
Tel: +46 8 709 07 00
Fax: +46 8 744 37 83

Distributionscenter i Kungälv

Bilgatan 19
SE-442 18 KUNGÄLV
Tel: +46 303 248 600
Fax: +46 303 248 606