DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

HÅLLBAR MOBILITET

INLEDNING

INLEDNING

Idag finns närmare 800 miljoner fordon i världen - en siffra som kan komma att fördubblas fram till 2030. Detta ställer större krav på transportbranschen inom områden som hälsa och säkerhet, energi och råvaror, miljöskydd och livskvalitet. Människors behov av resor och transporter ökar parallellt med kraven på att göra det på hållbart sätt. Dessutom driver en ständigt växande befolkning på en ökad godstransport.

VÅRA UTMANINGAR

VÅRA UTMANINGAR

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) består av närmare 200 globala företag som tillsammans strävar efter hållbar utveckling. Michelin är medlem sedan 2001 och deltar i organisationens projekt för hållbar mobilitet (Sustainable Mobility Project- SPM) som har 7 mål:

Mer om WBSCD's sju mål

 • Mål ett: Minska de negativa effekter från transporter som kan påverka den globala folkhälsan
 • Mål två: Minska utsläppen av växthusgaser från transporter till långsiktigt hållbara nivåer
 • Mål tre: Minska antalet transportrelaterade dödsfall och skador världen över
 • Mål fyra: Minska transportrelaterat buller
 • Mål fem: Minska trafikstockningarna
 • Mål sex: Minska mobilitetsklyftorna som finns i alla länder och mellan de rikaste och fattigaste länderna
 • Mål sju: Förbättra möjligheterna för mobilitet för allmänheten i både utvecklade- och utvecklingsländer

VÅRA SVAR

VÅRA SVAR

Inom ramen för de sju målen i SMP har Michelin skapat en lista med tio åtaganden.

Läs Michelins tio åtaganden

 1. Ansvarsfull prestanda för våra produkter och tjänster
 2. Arbetsplatskvalitet på våra anläggningar
 3. Mångfald bland våra anställda
 4. Goda relationer med samhället
 5. Goda relationer med leverantörer
 6. Riskhantering inom företaget
 7. Miljöledning på våra anläggningar
 8. Miljöpåverkan av däck
 9. Återvinning av däck
 10. Michelins bidrag till hållbar mobilitet

Läs mer om Michelins program för hållbar mobilitet.