Motorcykel Bakgrund wear and tear Tips och råd

Däckslitage

Varför slits vissa däck ut snabbare än andra?

Ett däcks slutliga körsträcka kan bero på olika faktorer:

Vissa av dem kan motorcyklisten kontrollera: däcktryck, last, hastighet, körstil (bromsning och acceleration).

Andra kan inte kontrolleras och betyder att du måste ändra körstilen:

  • På väg: vägens kurvor, ytans typ
  • Terrängkörning: Typ av terräng (sand, grus, lera...), omgivningstemperatur

En enstaka faktor kan endast ha en liten påverkan på däckets körsträcka: om många faktorer samlas inträffar ett mycket högre slitage.

Slitbanor är det som utgör de mesta av däcket grepp på vägen. När de börjar bli slitna förlorar de sin kapacitet att dränera bort vatten. Det är därför viktigt att köra mer långsamt på våta ytor.

Kontrollera dina däck regelbundet beträffande slitage.

Hur kontrollerar jag däckets slitage?

Du ska alltid kontrollera slitaget på flera punkter på däcket.

Kontroller kan utförs med en djupmätare eller med slitbanans slitageindikatorer som sitter i slitbanan (med en symbol som syns på sidan där den sitter). Om den rättsliga eller tekniska gränsen har uppnåtts ska däcket skaffas bort och bytas ut.

När och hur ska du kontrollera dina däck?

Däck ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka ett ovanligt slitage och möjlig skada.
Följ stegen nedan i ordning:

  • Slitbana: Sök efter främmande föremål, skärskador, lokaliserad skada eller ovanligt slitage
  • Sidor: Sök efter skador på grund av slag (trottoar, gropar), skärskador, sprickor eller ovanliga deformationer
  • Sök runt fälgen/vulstens förstärkningsväv: Sök efter repor eller skada på fälgen.

Sprickor, skärskador och synliga deformationer i däckets slitbana, sidor eller området där däcket är i kontakt med hjulet ska undersökas noggrant (internt/externt) av en däckspecialist. Samma gäller för skador på fälgen.

Under inga omständigheter får du montera tillbaka däck som visar skada som en deformerad eller synlig vulst, gummi eller lager som lossnar, skada pga. oljiga eller korrosiva ämnen, strimmor eller nötningar på det invändiga gummit vid en körning med otillräckligt däcktryck.

Under varje inspektion, kontrollera att ventilens dammskydd är i gott skick. Byt eventuellt ut dem.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.