DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

Michelin Track Connect - FAQ

MICHELIN TRACK CONNECT
ALLA FRÅGOR OCH SVAR

Vanliga frågor

 • Sensorerna som sitter i däcken mäter däckens temperatur och tryck, och den lagrade informationen överförs via radiosignal till mottagaren i bilen, och därefter till din telefon via bluetooth.
  Dessa data bearbetas sedan av appen som du har installerat i telefonen.

 • För närvarande finns det inget annat sådant här system på marknaden.
  På en del bilar visas däcktryck men det följs inte av några specifika råd eller rekommendationer beroende på användning (väg/bana, torra, fuktiga eller våta banförhållanden) och anger inte hur bilens väghållning påverkas beroende på däcktrycket.

 • MICHELIN Track Connect omfattar inte bara visning av information. Förutom de traditionella uppgifterna om vilka tider du får på banan är MICHELIN Track Connect också din personliga assistent under tiden du kör.
  1- Du får råd före och efter körningarna så att du kan hitta det bästa däcktrycket för bilen och för körförhållandena.
  2- Tack vare informationen från sensorerna i däcken kan du styra ändringen av däcktrycket och dess påverkan på bilens beteende medan du kör.

 • MICHELIN Track Connect är den första produkten där den som deltar i en Track Day kan få råd och rekommendationer: före, under och efter loppen.

  • Före loppet får föraren råd i appen om bästa däcktryck utifrån de aktuella förhållandena, på vägen eller på banan, på torr, fuktig eller våt bana.
  • Under loppet får föraren signaler i realtid om hur däcktrycket ligger i förhållande till det optimala intervallet. Det sker med hjälp av en mycket enkel färgkod som visar hur förändringar i däcktrycket påverkar bilens väghållning. En mätare visar över-/understyrning.
  • Efter loppet:
   Tryck- och temperaturdata kan analyseras för att justeringar ska kunna göras och förbättras till nästa lopp.
 • Systemet är färdigt att användas när det säljs. Det består av fyra sensorer, en mottagarbox, två elsladdar (en kort och en lång), en cigarettändar-/USB-adapter och en telefonhållare. Systemet kan användas till olika däckuppsättningar. Du behöver alltså inte köpa ett nytt system varje gång du byter däck. Sensorerna och mottagaren kan återanvändas.

 • Ja, på så sätt kan installation och konfiguration göras samma dag som du köper däcken.

 • Ja, vid första installationen måste de fyra däcken MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect och systemet MICHELIN Track Connect köpas samtidigt. På så sätt kan sensorerna installeras på däcken på inköpsdagen och du behöver inte boka en ny tid för detta. Eftersom setet kan återanvändas från en däckuppsättning till en annan, kan de nya däcken MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect köpas separat.

 • Återförsäljaren får sätta priset själv. Det rekommenderade försäljningspriset för MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect är något högre än för standarddäcken MICHELIN Pilot Sport Cup2 på grund av den invändiga uppkopplingsanordningen.

 • Michelin Track Connect kan installeras hos utvalda återförsäljare som är speciellt utvalda i Sverige.

  Se förteckningen över återförsäljare
 • Nej, det är bara utvalda återförsäljare som har nödvändig utbildning och utrustning som får installera Michelin Track Connect.

 • Den återförsäljare som säljer och installerar MICHELIN Track Connect ansvarar också för initialiseringen.

 • Nej det är bara däcken MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect som är kompatibla med den här anordningen. Michelindäck som inte har behållaren kan inte utrustas med sensorerna och Michelin kan inte garantera att däck från konkurrerande leverantörer håller och fungerar ordentligt utifrån de rekommendationer som ges för MICHELIN Track Connect.

  Se kompatibla storlekar.
 • Ja, då kommer du lätt att kunna se all information, på mobiltelefonen, platta eller dator. Det gör också att du kan ha kvar alla data om du måste byta ut någon enhet (telefon, platta eller dator). Du kan inte använda systemet om du inte skapar ett konto.

 • Ladda ner appen MICHELIN Track Connect, tryck på knappen Registrera och skriv in efternamn, förnamn och e-postadress. När du har bekräftat den här informationen har du skapat ett konto.

 • Du kan använda MICHELIN Track Connect på alla dina bilar under förutsättning att de är kompatibla med och har däcken MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect med rätt dimensioner. I så fall behöver du bara köpa däcken och sensorerna, mottagaren i systemet kan användas i alla dina bilar.
  Du måste ange den nya bilen i appen (under "Mitt garage", under rubriken "Ny bil").

 • Ja, det går att köpa nya sensorer om de gamla inte fungerar längre (uppskattad hållbarhet är tre år) eller om du vill ansluta en annan bil.

 • När din återförsäljare/installatör har initialiserat systemet startar du bara appen och trycker på knappen START. Då börjar din första uppkopplade körning!

 • Sensorerna och mottagarboxen har 2 års garanti. Det innebär att om sensorerna eller mottagaren går sönder inom 24 månader efter initialiseringen, byts de ut mot nya. Extra tillbehör som telefonställ, kablar till mottagaren eller cigarettändar-/USB-adapter har ingen garanti.

 • Om du får problem med någon av komponenterna i MICHELIN Track Connect (däck eller system) går du bara till en av de auktoriserade återförsäljarna.

  Se förteckningen över återförsäljare
 • Sensorerna kan återanvändas från en däckuppsättning till en annan, under förutsättning att de nya däcken är kompatibla med systemet.

  Se förteckningen över kompatibla storlekar
 • Ändringar/uppdateringar kommer att erbjudas i samma takt som det utvecklas nya funktioner. Appen kommer att göra uppdateringarna. Alla användare kan kontakta Michelins team direkt via appen med förslag till förbättringar.

 • Ja, ändringar som rör däcksensorerna eller mottagaren får användaren själv betala om användaren väljer att uppdatera.

 • Mottagaren har inget batteri och dess livslängd har ingen begränsning om den inte utsätts för stötar och om den lagras under normala förhållanden (torrt, i temperatur 0–50 °C). Sensorerna är utrustade med ett batteri vars hållbarhet uppskattas till 3 år (garanti 2 år). Sensorbatteriet kan inte bytas. Sensorn innehåller ett litiumbatteri som inte kan bytas. Enligt gällande lagstiftning måste den lämnas till en auktoriserad återförsäljare av reservdelar eller till en återvinningscentral för att tas om hand på ett miljövänligt sätt. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG för den europeiska marknaden måste produkter samlas in när de inte längre kan användas så att litiumbatterierna kan tas ur och återvinnas.

 • Det finns ingen anledning att förvara däcken MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect på annat sätt än standarddäck. Tänk på att de bästa förvaringsförhållandena är i ett utrymme med varm och stabil temperatur, skyddat från ljus.

 • Nej, för tillfället är det inte tänkt att sensorerna ska kunna uppdateras utan de måste bytas ut.

 • Nej, batteriet går inte att lossa från sensorn utan det är en del av den. Sensorn innehåller ett litiumbatteri som inte kan bytas. Enligt gällande lagstiftning måste den lämnas till en auktoriserad återförsäljare av reservdelar eller till en återvinningscentral för att tas om hand på ett miljövänligt sätt. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG för den europeiska marknaden måste produkter samlas in när de inte längre kan användas så att litiumbatterierna kan tas ur och återvinnas.

 • Nej, sensorerna är anpassade för de förhållanden som råder på banan. Som en fingervisning kan sägas att högsta driftstemperatur är begränsad till 120 °C

 • Sensorn innehåller ett litiumbatteri som inte kan bytas. Enligt gällande lagstiftning måste den lämnas till en auktoriserad återförsäljare av reservdelar eller till en återvinningscentral för att tas om hand på ett miljövänligt sätt. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG för den europeiska marknaden måste produkter samlas in när de inte längre kan användas så att litiumbatterierna kan tas ur och återvinnas.

 • Sensorerna har dimensionerats för att klara förhållandena på banan.

 • Det är viktigt att mottagaren placeras mitt i bilen, på samma avstånd från alla fyra hjulen. Vi rekommenderar att du placerar mottagaren mellan förar- och passagerarsäte. Då optimeras mottagningskvaliteten på informationen från sensorerna i däcken. Om du inte följer denna rekommendation om placering kanske en del information från däcken inte tas emot på rätt sätt.

 • Mottagaren måste vara inkopplad i bilen i ett 5 V-uttag (cigarettändare eller USB) med en av de kablar som medföljer i setet. När mottagaren är inkopplad blinkar en vit lampa. Det visar att den får ström. En blå lampa som lyser med fast sken anger att mottagaren och telefonens app kommunicerar.

 • Nej, med tekniken som används, Bluetooth Low Energy eller Bluetooth 4.0, behöver parkopplingen bara göras vid initialiseringen av systemet, vid första start (Konfigurationsmenyn i appen, ”Mitt garage”, under rubriken ”Mottagare”). Därefter kommer telefonen och mottagaren automatiskt att hitta varandra när appen startas, under förutsättning att telefonens Bluetooth och mottagaren är på.

 • Om du byter telefon måste du installera appen på den nya telefonen. Alla parametrar som gäller din eller dina bilar, inklusive data om sensorernas position, lagras i kontot. Du behöver inte parkoppla den nya telefonen med mottagaren, eftersom information om mottagaren ligger i de data som finns i kontot. När appen är installerad på den nya telefonen väljer du ”Logga in” och anger inloggningsuppgifterna till kontot. Sedan kan du hämta all information.

 • Det första du ska kontrollera är att telefonens Bluetooth är aktiverad och att mottagaren är påslagen. Den måste vara ansluten till en strömkälla. En blinkande vit lampa anger att mottagaren är påkopplad.
  Om telefonens Bluetooth är aktiverad kan denna typ av problem förklaras med att telefonen och mottagaren inte är parkopplade. I så fall måste du göra om parkopplingen. Starta appen, gå till menyn ”Mitt garage” och till ”Mottagare”. Kontrollera att mottagaren är påslagen och gör en sökning efter bluetooth-enheter i närheten. Då ska mottagaren visas. Välj den. Nu är telefonen och mottagaren parkopplade.
  Om det här inte fungerar kopplar du ur mottagaren i 1 minut, startar om telefonen och upprepar parkopplingsproceduren.

 • Du kan lägga till en bana i menyn. Det gör du i ”Banor” under rubriken ”Lägg till en bana”.

 • Nej, MICHELIN Track Connect ersätter inte det nuvarande standardsystemet för säkerhet. MICHELIN Track Connect är en tilläggsanordning.

 • Det steget görs när du lägger in din bil i appens meny ”Mitt Garage” och väljer en befintlig bil eller anger en ny. Gå ner till översikten över bilen. Runt den finns 4 knappar som var och en representerar ett däck. Tryck på en av dem och registreringen av sensorn börjar. Om du är företagare och har en ATEQ-box väljer du läge Auto, annars väljer du läge Manuell.
  För Auto väljer du det första däcket som du vill registrera sensorn för. Till exempel knappen längst fram till vänster för vänster framdäck. ATEQ-boxen kan aktivera sensorn i däcket så att den identifierar sig själv. Nu har du aktiverat sensorn i vänster framdäck på bilen. Upprepa för övriga tre däck och bekräfta inställningen.
  För Manuellt läge väljer du det första däcket som du vill registrera sensorn för. Till exempel knappen längst fram till vänster för vänster framdäck. Töm ur luften ur däcket tills sensorn i däcket aktiveras och identifierar sig själv. Nu har du aktiverat sensorn i vänster framdäck på bilen. Upprepa för övriga tre däck och bekräfta inställningen.

 • Däcket kan repareras av en däckreparatör under normala förhållanden och under förutsättning att inte själva sensorn har skadats. Om däcket måste tas isär under reparationen måste man vara noga med att sensorn inte tas bort när däcket sätts ihop igen.

 • Eftersom sensorerna kan återanvändas (inom batteriets hållbarhet, cirka 3 år) måste du byta däck hos en godkänd återförsäljare så att du kan använda MICHELIN Track Connect på de nya däcken.

 • Då finns det flera alternativ:
  1- Du kan välja att lämna kvar systemet till nästa ägare av bilen. Den nye ägaren måste då ladda ner appen och skapa ett eget konto.
  2- Du kan välja att ta av sensorerna och systemet och använda MICHELIN Track Connect på din nästa bil, under förutsättning att den kan ha MICHELIN Track Connect och att däcken på den är MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect. Se en förteckning över fordon och storlekar
  3- Du kan också välja att bara ta med dig mottagarboxen och de andra tillbehören från bilen och lämna sensorerna i däcken. Då måste du köpa 4 sensorer och 4 däck MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect om du ska kunna fortsätta att använda setet i nästa bil, under förutsättning att den kan ha MICHELIN Track Connect och att däcken på den är MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect.
  Se en förteckning över fordon och storlekar

 • Det går inte att använda flera telefoner på samma gång med mottagaren i setet MICHELIN Track Connect, men det går att koppla flera konton till samma mottagare.
  Om man har ett fordon som man delar med andra och som är utrustat med MICHELIN Track Connect, kan varje ägare skapa ett eget konto för att använda sina egna data.

 • Nej, Michelin kan inte garantera att däcken MICHELIN Pilot Sport Cup2 Connect håller och fungerar ordentligt om de monteras med utrustning som inte hör till setet MICHELIN Track Connect.

 • Ja, men tänk på att om USB-porten eller cigarettändaren hela tiden är inkopplad i ett uttag med mer än 12 V, finns det en risk att batteriet laddas ur om bilen står parkerad under en längre tid.

 • Kontrollera att cigarettändaruttaget fungerar och att anslutningen är bra. Sådana här uttag kan ofta vara nyckfulla.