DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

Michelin Quality Dealer 2011

På uppdrag av Michelin kvalitetscertifierar SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) däckverkstäder. Certifikatet tilldelas däckspecialister som lever upp till höga krav på kompetens, kundvård och arbetsmiljö.

 

Initiativet med Michelins kvalitetscertifiering syftar till att förbättra konsumentens helhetsupplevelse av verkstadsbesöket samt arbetsmiljön för personalen.

För konsumenten handlar det om att denne skall bemötas av en professionell och kompetent personal med rätt utrustning för att utföra däckrelaterad service. Det skall också finnas en transparens vad gäller priser på produkter och tjänster, det vill säga att kunden skall veta vad som ingår i priset som tydligt skall framgå.

För personalen på certifierade verkstäder innebär certifieringen att strukturer och mallar för intern personalvård formaliseras, att kundarbeten skall genomgå en tydlig process för att garantera kvalitet och säkerhet, samt kontinuerlig utbildning i däckteknologi samt hur man bemöter kunder på ett professionellt sätt.

Michelins certifiering kan jämföras med en ISO-certifiering för däckspecialister, där Michelin bestämt kriterierna. Med en officiell certifiering utförd av tredje part vill Michelin höja verkstädernas och hela branschens status och säkerställa att kvaliteten i våra produkter når konsumenterna. Ett felaktigt monterat eller balanserat däck ger inte rätt prestanda och säkerhet till din bil.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) hanterar certifieringen och gör årligen kontroller för att säkerställa att verkstäderna fortsätter att leva upp till de uppsatta kraven. För 2009 har 27 st verkstäder certifierats.