DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

KÖRTIPS

Specialkörning

Michelin 18 May 2010

Under emergency

1. Körning i nödsituationer

I nödsituationer är det viktigt att hålla sig lugn för att kunna ta rationella och viktiga beslut när varje sekund står på spel.

 • Högsta prioritet är att rädda liv. Om en olycka är oundviklig, fokusera på att rädda liv utan att sätta ditt eget på spel.
 • Om du kör i hög hastighet innan olyckan inträffar, undvik hastig styrning. Det kan resultera i ytterligare skador.
 • Du kan svänga mycket säkrare i lägre hastigheter och minska skadan vid kollisionen. Fokusera på att sänka hastigheten så mycket som möjligt.
 • Sätt på varningsblinkers omedelbart
 • Om faran uppstår medan du kör, sätt på varningsblinkers innan du stannat för att varna dina medtrafikanter.

2. När du får punktering

 • Bibehåll bilens riktning i högsta möjliga grad
 • Bromsa inte för hårt
 • Växla ner och använd motorbromsen

Kom ihåg:

Ha alltid båda händerna på ratten med ett fast grepp. Det kan rädda ditt liv vid en plötslig olycka.

3. Åtgärder när du tappar styrförmågan på bilen

 • Släpp på gasen försiktigt
 • Styr bilen i färdriktningen
 • Efter att du har återfått kontrollen, sänkhastigheten och anpassa dig efter Vädlaget

4. Åtgärder när bromsarna inte fungerar

Om bromsarna slutar fungera, försök sakta ner bilen genom att använda handbromsen om hastigheten är lägre än 30 km/h. Lägg sedan fort i en lägre växel. Vid högre hastigheter, läggi lägre och lägre växel successiv för attt sakta ned.

 

 • Sätt på varningsblinkers
 • Använd kullar eller hinder för att stanna bilen
 • Om det händer i en uppförsbacke, växla ned och använd slutligen handbromsen för att stanna
 • Om det inte finns något annat val, och du måste få stopp på bilen direkt, använd högra sidan på bilen för att köra mot ett hinder.
Testa alltid bromsarna innan du kör iväg med bilen!

Kom ihåg:

Testa alltid bromsarna innan du ger dig ut på en långresa.
 • BIL
 • SUV - 4X4
 • SKÅPBIL/HUSBIL
Loader