DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

GRUNDLÄGGANDE OM DÄCK

Rullmotstånd för däck: Michelin förklarar hur det fungerar

Michelin 18 May 2010

ROLLING RESISTANCE

20% av en bils bränsleförbrukning går åt till att övervinna rullmotståndet. Men vad orsakar rullmotstånd och hur kan man minska det?

Vad orsakar rullmotstånd?

Vid varje sväng böjs och deformeras däcket när det kommer i kontakt med marken. När gummit värms upp förloras energi i form av värme. Det här är källan till 90% av däckets rullmotstånd.

Det är som att konstant köra i en uppförsbacke med 1% lutning.

Ju mer rullmotstånd ett däck har, ju mer kraft krävs från motorn för att bilen ska vara i rörelse. Om motorn måste arbeta hårdare går det såklart åt mer bränsle. Rullmotståndet kan inte elimineras men att minska det så mycket som möjligt, innebär lägre bränsleförbrukning.

12 miljarder liter bränsle har sparats sedan 1992.

Det är mängden bränslebesparingar som MICHELINs "gröna" däck har genomfört. De här däcken ger även mycket bra livslängd och grepp utan att kompromissa med säkerheten.

Tre av fyra MICHELIN-däck som säljs i Europa är ”gröna”.

 

400 miljoner MICHELIN-däck med lågt rullmotstånd har sålts i Europa sedan 1992.

Sedan 1992 har MICHELINs "gröna" och energieffektiva däck bidragit till att spara 30 miljoner ton CO2. Det är en av de största växthusgaserna och varje liter bränsle släpper ut cirka 2,5 kg CO2 i atmosfären.

Om alla bilar i Europa var utrustade med MICHELINs ”gröna” däck skulle cirka tre miljarder liter bränsle sparas. Det är lika mycket som ryms i 100 000 oljetankers.

Med det i åtanke fortsätter Michelin att utveckla däck med lågt rullmotstånd. Den miljömässiga aspekten blir allt viktigare för både tillverkare och konsument att ta hänsyn till.

Vill du veta mer om gröna däck? Gå till sidan för MICHELIN ENERGY™ Saver

  • BIL
  • SUV - 4X4
  • SKÅPBIL/HUSBIL
Loader