DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

GRUNDLÄGGANDE OM DÄCK

Gummiplantage ger uppehälle till 30 miljoner människor varje år

Michelin 18 May 2010

ENVIRONMENT

Gummiodlare är trots det en utsatt yrkeskår på grund av kalhuggning. Däcktillverkning konsumerar cirka 70% av världens gummiproduktion och det är därför upp till företag som Michelin att bevara dessa naturtillgångar och säkra en hållbar produktion av gummiträd (Hevea).

I flera årtionden har Michelin odlat nästan 21 000 hektar av Hevea (gummiträd) i Brasilien och Nigeria. De står för 12% av Michelins behov av naturgummi. För att skydda odlingen har Michelin investerat i ett hållbart lantbruksprogram för att skapa sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat.

Skydd av mångfalden i de tropiska skogarna

Michelin har också skapat ekologiska korridorer som länkar ihop odlingen med kringliggande skog. Korridoren är på cirka 3000 hektar men är bara 10% av sin ursprungliga storlek. Den är nu en av de mest hotade tropiska skogarna i världen.

Nära arbete med lokala jordbrukare

Michelin samarbetar med lokala regeringen och grupper som vill främja mångfald för att utveckla dessa korridorer. Michelin har även hjälp till att starta familjeägda gummiplantage genom att skänka motståndskraftiga gummiplantor till 1000 familjer. Michelin samarbetar här med CIRAD (Centre International pour la Recherche Agronomique et le Développement).

En ny by

Michelin har också donerat 18 hektar mark för att bygga en ny by med namnet Nova Igrapiuna. Här bor gummiarbetare med sina familjer där de bl.a. har tillgång till rent vatten, sjukvård och skolor.

Program för återväxt av skog

Efter att ha undersökt området och djurarterna som lever där genomfördes ett program för återväxt av skog. Över 2700 hektar av gummiplantagen Bahia i Brasilien har lämnats orörd för att främja återväxten av skog. Projektet har också lockat tillbaka fler djur och främjat eko-turism i området.

Främja ekologisk medvetenhet

För att bevara ekosystemet har Michelin samarbetat med lokala organisationer för att uppmärksamma ekologiska frågor. Du kan läsa mer om det på http://www.michelin-hevea.com.

Biologisk- och lantbruksresearch

Michelin främjar också forskning inom biologi och lantbruk med följande mål:
  • Förbättra tekniken för skördning av Heveagummiträd för att sänka produktionskostnaderna
  • Ge större skördar
  • Öka kvalitén på naturgummit
  • Motverka sjukdomar på Hevea-träden

Motverka sjukdomar på gummiträdet

Michelin har arbetat med olika universitet och andra forskare för att mer effektivt kunna bekämpa en sjukdom som orsakas av microcyclus ulei. Det är en svamp som attackerar löven på Heveagummiträdet och som är ett allvarligt hot mot gummiplantage i Asien och Afrika. Genom forskningen har mer motståndskraftiga varianter på Hevea kunnat främjas. År 2006 donerades 200 000 sådana träd till små gummiodlare i Brasilien.

Bevara naturresurserna

I Nigeria är Michelins fyra gummiplantat aktiva i kampen för att främja miljön. Vid plantagen Osse River finns 500 hektar tropisk regnskog som är den sista kvarvarande skogen i sitt slag i västra Nigeria. Michelin fick år 2002 pris från Nigerian Conservation Foundation (NCF) för det mest miljövänliga företaget i Nigeria.

Återvinning av använda däck

Idag är det allt färre däck som hamnar på soptippen i och med att nya möjligheter för återvinning utvecklas och folk blir mer medvetna om miljöaspekterna. Michelin är mycket aktiv i kampen för att skydda miljön och arbetar aktivt för att främja återvinning av däck. I Europa är det olagligt att slänga hela däck på soptippen sedan 2003. 2006 infördes lagstiftning med samma regler även för "uppdelade" däck.

Recycling

  • BIL
  • SUV - 4X4
  • SKÅPBIL/HUSBIL
Loader