Quality Dealer

MICHELIN Quality Dealer märket är en garanti på att detta försäljningsställe uppfyller de stränga kvalitetskrav som MICHELIN satt upp och att dessa tillämpas på företagets service och vid marknadsföringen av dess produkter. Märket är din garanti för:

quality dealer logoxx

quality dealer logoxx

PERSONLIGT ANPASSAD SERVICE

  • på kortast möjliga tid, med fullt utbildade team som väntar på att få betjäna dig
  • i en bekväm och behaglig miljö

EXPERTRÅD

  • service anpassad efter dina krav
  • transparent kostnadskalkyl på arbete som ska utföras
  • en tydlig förklaring av arbete som utförts

SERVICE AV HÖG KVALITET

  • med rätt utrustning
  • och fackmannamässighet

Hitta din närmsta Quality Dealer

Eller

Behöver du mer hjälp?