Quality Dealer

MICHELIN Quality Dealer märket är en garanti på att detta försäljningsställe uppfyller de stränga kvalitetskrav som MICHELIN satt upp och att dessa tillämpas på företagets service och vid marknadsföringen av dess produkter. Märket är din garanti för:

 

PERSONLIGT ANPASSAD SERVICE

  • på kortast möjliga tid, med fullt utbildade team som väntar på att få betjäna dig
  • i en bekväm och behaglig miljö
     

EXPERTRÅD

  • service anpassad efter dina krav
  • transparent kostnadskalkyl på arbete som ska utföras
  • en tydlig förklaring av arbete som utförts


SERVICE AV HÖG KVALITET

  • med rätt utrustning
  • och fackmannamässighet

 

 

Oto Logo quality dealer logoxx Lastik

Oto Logo quality dealer logoxx Lastik

Behöver du mer hjälp?