touse

VILL DU VINNA EN ELCYKEL?

Var med och tävla!

Du måste ha köpt 4 nya Michelin vinterdäck under 2019 för att kunna delta

* Obligatoriskt fält

Har du inte köpt dina vinterdäck än ta hjälp av däckväljaren:

Eller hitta en återförsäljare:

Eller

Du kan också köpa dina vinterdäck online!

Information om tävlingen:

Köp 4 Michelin vinterdäck före den 30 nov 2019 och som Michelin kund kan du delta i vår tävling om att vinna en elcykel. Vi kommer att utse en vinnare som vinner en elcykel till ett värde av 24.990 SEK. Elcykeln kommer att levereras ut till vinnaren under december 2019.
För att tävla måste du som Michelin kund motivera varför just DU ska vinna en elcykel.

Tävlingsperiod: 23 september – 30 november 2019

Lycka till!

Du hittar alla tävlingsregler och information om behandling av personuppgifter nedan.

 

Tävlingsregler

Denna tävling är begränsad till Michelin kunder i samband med köpet av 4 Michelin vinterdäck mellan 2019-01-01 och 2019-11-30 .

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, administrerad eller associerad med någon tredje part, såsom Facebook eller andra sociala medier. Du tillhandahåller din information till Michelin och inte till någon tredje part.

Den information du lämnar kommer att användas för följande ändamål:

 • Administrering av tävlingen enligt våra avtalsskyldighter och intresseavvägning,
 • Framtagning och användning av statistik enligt vår intresseavvägning


Tävlingsdeltagare måste ha fyllt 18 år för att få delta.

 • Tävlingsperiod: 23 september-30 november 2019
 • Tävlingsdeltagarna skall motivera varför just han/hon ska vinna en elcykel.
 • Personen med den bästa motiveringen till varför just han/hon ska vinna vinner en elcykel. En jury bestående av anställda på Michelin Nordic AB utser den bästa motiveringen.
 • För att vinna elcykeln så kommer vinnaren behöva skicka in betalningsunderlag/betalningsbevis till Michelin, på 4 inköpta Michelin vinterdäck under 2019, dock inköpta senast den 30 nov 2019.
 • Vinnaren kommer att utses under vecka 49 av en jury från Michelin och informeras antingen via mail eller telefon.
 • Om vinnaren inte återkommer till Michelin inom en vecka från den dagen han eller hon kontaktas av Michelin, förbehåller Michelin sig rätten att utse en annan vinnare. I sådant fall kan inte den ursprungliga vinnaren rikta några anspråk mot Michelin och sin rätt som vinnare upphävs.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Vinsten kan inte bytas ut mot pengar.
 • Vinsten är en svart MADE Linum elcykel från Cykelkraft brandad med Michelin, samt med Michelin cykeldäck. 
 • Vinstens värde kan ej överstiga 24,990 SEK.
 • Alla personliga skatter eller avgifter till följd av vinsten betalas av vinnaren.
 • När du deltar i tävlingen behandlar Michelin dina personuppgifter. Nedan finner du information om hur Michelin behandlar dina personuppgifter.
 • Anställda eller familjemedlemmar till anställda på Michelin Nordic AB får EJ delta i tävlingen.

 

Tävlingen anordnas av:

MICHELIN Nordic AB                                                                                                 
Ringvägen 100 C, 6 tr
Box 47 175                                                                                       
117 43 STOCKHOLM
Tel: +46 8 709 07 00

Organisationsnummer: 556025-5266

 

Behandling av personuppgifter

Michelin Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här tävlingen.
 

Vilka personuppgifter behandlar Michelin och varför?

Michelin Nordic AB behandlar endast de personuppgifter som du som tävlingsdeltagare förser oss med, däribland namn, telefonnummer, e-postadress, vilka är nödvändiga för deltagande i tävlingen. Den information du lämnar kommer användas enbart för administrering av tävlingen.


Rättslig grund och lagringstid

De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är som följande:

 • fullgörandet av avtalet mellan dig och oss om att delta i tävlingen,
 • vår intresseavvägning att använda tävlings-statistik

Vi sparar dina personuppgifter som följande:

 • så länge vi behöver de för att administrera tävlingen,
 • i 12 månader efter tävlingens avslut för statistiksändamål

Utöver detta sparar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt Bokföringslagen i 7 år.


Mottagare av personuppgifter

Det är Michelin Nordic AB som behandlar dina personuppgifter för att administrera tävlingen. Uppgifterna kan även komma att delas med underleverantörer av IT och media tjänster som nödvändigt för tillhandahållande och administration av Michelins tävlings sida. Dessa underleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden på vårt uppdrag och är enligt avtal skyldiga att lagra de personuppgifter de kan ha fått på ett konfidentiellt och säkert sätt och använda dina personuppgifter enbart enligt våra instruktioner.


Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter. Du har rätt att:

 • Få information om och tillgång till de uppgifter som Michelin Nordic behandlar om dig.
 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av uppgifterna i det fall och i den mån det är tillåtet och möjligt.
 • Begära radering av uppgifterna i det fall och i den mån det är tillåtet och möjligt.
 • Göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen.
 • Begära överföring av dina uppgifter till ett annat företag eller organisation i den mån det är lämplig och praktiskt möjligt.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att publicera din identitet och bild enligt reglerna ovan genom att skicka en epost till legal.general@michelin.com eller kontakta oss på adressen nedan.


Observera att i det fall ett ärende är ogrundat, eller vi ta emot en fråga upprepade gånger, har vi rätt till rimlig ersättning för det arbetet och de kostnader som behandlingen av ärendet innebär.


Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss via epost legal.general@michelin.com eller på adressen nedan: 


Dataskyddsombudet
MICHELIN Nordic AB                                                                                                
Box 47 175                                                                                      
117 43 STOCKHOLM
Tel: +46 8 709 07 00


Som kund till Michelin är skydd av din integritet viktig för oss. Därför vill vi uppmuntra dig att läsa vår integritets policy och ta direkt kontakt med oss om du har klagomål eller frågor. Vi vill även uppmärksamma att du kan även lämna klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ytterligare information om dina rättigheter och hur Michelin Nordic AB behandlar dina personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy på www.michelin.se/innehall/integritet 

Behöver du mer hjälp?