Car banner väg ltx force däck

Tips för säker körning

Några bra saker att bli påmind om... och kanske även några tips du inte visste om!

bil säkerkörningpåmotorvägen tips och råd

Säker körning på motorväg

 • Följ alltid hastighetsbegränsningarna på motorvägen.
   
 • Sätt igång dina blinkers i god tid innan du kör om eller byter körfält.
   
 • Kör lugnt och förutsägbart
 • Ta paus regelbundet. Kör inte när du är trött.

 

bil säkerkörningpånatten tips och råd

Säker körning på natten

 • Låt dina ögon anpassa sig till ljuset och skuggorna.
   
 • Luta din backspegel något för att minska den bländande effekten av bilars strålkastare bakom dig eller byt till nattinställning om din backspegel har detta alternativ.
   
 • Titta inte direkt på strålkastare från bilar som färdas i motsatt riktning.
   
 • Kör inte för fort: sikten försämras på natten och det kan bli svårt för dig att se vägen framför dig.
bil säkerkörningdimma tips och råd

Säker körning i dimma

Sikten försämras i dimma:

 • Slå på dimljus
   
 • Minska farten och undvik omkörning.
   
 • Håll ett säkert avstånd från fordonet framför dig så att du har tillräckligt med reaktionstid vid en nödsituation.
bil säkerkörningiblåst tips och råd

Säker körning i blåst

 • Sänk farten. Var beredd att stanna när som helst.
 • Stäng alla fönster. Ett öppet fönster kan dra till sig luftburna partiklar, som damm, vilket kan påverka sikten.
 • Var beredd på människor som kan dyka upp eller skräp som kan blåsa upp på vägen.
 • Var medveten om att människor kanske inte hör dig tuta vid stark vind.
 • Om du transporterar något i ditt fordon, se till att det är ordentligt fastspänt.
 • Iakttag försiktighet när du passerar höga fordon, särskilt i oskyddade områden eller på broar.
bil säkerkörningibergsområden tips och råd

Säker körning i bergsområden

Innan körning:

 • Innan du kör iväg, kontrollera dina bromsar: testa dem och kolla bromsvätskan.
 • Ha med dig nödvändiga verktyg om något skulle gå sönder.
 • Kontrollera skicket på dina reservdäck: rätt tryck är särskilt viktigt.
 • Ha med dig extra mat, lämpliga kläder och första hjälpen-kudde.
 • Kontrollera vädret och vägförhållanden i bergsområdet och välj din rutt klokt.
 • Berätta för minst en annan person var och när du reser och när du förväntas komma tillbaka så att de kan ringa efter hjälp om du inte kommer tillbaka i tid.

 

Under körning:

 • Tuta om din sikt skyms under svängning.
 • Kör försiktigt och sakta ner i svängar, speciellt när din sikt är skymd.
 • Kör aldrig fort/kör inte om i skarpa kurvor där du kanske inte ser kommande fordon.
bil säkerkörningilera tips och råd

Säker körning i lera

Enkla sätt att ta reda på om du kan ta dig igenom leran:

 • När det är mycket lera på vägen eller om du är ute i terräng, stanna ditt fordon och inspektera hur hård och djup leran är innan du kör igenom.
 • Notera däckspår från andra fordon för att uppskatta lerans djup och konsistens.
 • Ta reda på vilka typ av fordon som har lämnat spåret genom att titta på spårets storlek och bredd. Använd den här informationen som riktlinjer när du bestämmer dig för om du kan ta dig igenom.
Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.