Michelins mål för CO2-minskning godkänns av SBTI

2020-05-29

  • - Michelins målsättning har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)[1], en ledande, oberoende internationell organisation som uppmuntrar deltagande företag att sätta mål för att minska utsläppen av växthusgaser.
  • - Det här är Michelins första steg för att nå nollutsläpp vid alla sina anläggningar till år 2050.
  • - Den här milstolpen bekräftar Michelins strategi och vision när det gäller miljöarbetet.
  • - Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Michelin-gruppens mål för att minska CO2-utsläpp. 
  • - Godkännandet bekräftar Michelins strategi för miljöarbetet och banar väg för att nollutsläpp av Scope 1 och 2 ska kunna nås vid alla anläggningar till år 2050.

     

Michelins mål för att minska CO2-utsläpp har utvärderats av SBTI, ledande, oberoende samarbetsorganisation inom det här området. Framgången för klimatöverenskommelsen från Paris, COP21, beror inte bara på engagemanget från medlemsstaterna utan också på att det civila samhället och det privata näringslivet tillsammans samarbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Det är anledningen till att Michelin-gruppen skickat in sina mål för att minska CO2-utsläppen till SBTi för godkännande.

Michelin åtar sig att minska den absoluta omfattningen av direkta (Scope 1) eller indirekta (Scope 2) utsläpp av växthusgaser med 38 % till år 2030 från 2010 års basnivå. Michelin åtar sig att minska utsläppen av växthusgaser, Scope 3, från bränsle-och energirelaterade aktiviteter, alla slags transporter och distribution, omhändertagande av uttjänta produkter, med 15 % till år 2030 med 2018 som basår. Michelin åtar sig också att se till 70 % av dess underleverantörers utsläpp från inköpta varor och tjänster, ska ha vetenskapsbaserade mål till år 2024.

Scope 1-utsläpp kommer från källor som ägs eller kontrolleras av företaget, medan Scope 2-utsläpp uppstår från energiproduktion som köps och konsumeras av företaget. Scope 3-utsläpp är resultatet av företagets verksamhet men skapas av källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Att bli godkänd av SBTi är det första steget mot koldioxidneutralitet genom att det banar väg för nollutsläpp av Scope 1 och 2 vid Michelins alla anläggningar till år 2050.

SBTi-metoden är också en möjlighet för Michelin att stärka sitt engagemang gentemot sina underleverantörer, för att öka deras samhällsansvar genom riktade mål för minskning av CO2-utsläppen vid tillverkningen av råmaterial.

Florent Menegaux, Michelin-gruppens vd, kommenterade godkännandet så här:

- Att SBTi godkänner våra mål för minskning av CO2-utsläppen är ytterligare ett bevis på att vår miljöstrategi är relevant. Michelin-gruppen har stora ambitioner, helt i linje med den här strategin och en mycket långsiktig vision när det gäller kampen mot den globala uppvärmningen. Jag är övertygad om att för alla våra affärsområden är den nuvarande krisen ett tillfälle att öka våra aktiviteter, förbättra våra produkter och ta initiativ för att skydda miljön.

Om SBTi’s partners

- UN Global Compact (UNGC) är ett strategiskt politiskt initiativ från FN som syftar till att få företag att rikta in sina verksamheter och strategier mot allmänt accepterade principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och vidta åtgärder som tjänar ekonomin och samhällen överallt. Michelin är medlem UNGC.

- CDP hanterar ett rapportsystem som bevakar risker och möjligheter som uppstår från klimatförändringen, tillgången på vatten, och avverkning på uppdrag av institutionella investerare, privata företag och städer.

- World Resources Institute (WRI) är en internationell forskningsorganisation som fokuserar på analysen av sju kritiska problemområden avseende miljön och utvecklingen: klimat, energi, mat, skogar, vatten, städer och hav.

- WWF (World Wildlife Fund) är en internationell icke-statlig organisation som bildades 1961 med inriktning på hållbar utveckling och skydd av planeten. Michelin är partner till WWF i Frankrike.


[1] SBTi is a collaboration between four organisations proposing a voluntary approach to fighting climate change in the private sector. It was launched in 2015, several months before COP21. The target boundary includes biogenic emissions and removals from bioenergy feedstocks

Presschef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 08-709 07 76, Mobil: 072-250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Som ledande däcktillverkare är Michelin engagerat i att förbättra sina kunders mobilitet på ett hållbart sätt genom att utveckla och marknadsföra de lämpligaste däcken, tjänsterna och lösningarna som motsvarar kundernas behov. Michelin tillhandahåller också digitala tjänster, kartor och guider som bidrar till att göra resan till en mer innehållsrik och unik upplevelse. Michelin utvecklar också högteknologiska material som används inom en rad affärsområden. Gruppen har sitt huvudkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike, och är verksam i 170 länder, har mer än 127 000 anställda världen över och 69 tillverkningsanläggningar. Gruppen tillverkade cirka 200 miljoner däck 2019. (www.michelin.com) eller www.michelin.se

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.