Michelin lanserar sin första anläggning för däckåtervinning med hjälp av svensk teknik

2021-02-09

Michelin lanserar sin första återvinningsanläggning i ett joint venture[1] samarbete med svenska Enviro. Initiativet innebär ett innovativt industriellt genombrott utformat för att återvinna allt i ett uttjänt däck, och är ytterligare ett exempel på företagets expansion inom hållbara material.

Michelins första moderna återvinningscentral byggs i Chile i regionen Antogafasta i samarbete med Enviro, ett svenskt företag med patenterad teknik för återvinning av kimrök (fint kolpulver), olja, stål, pyrolysolja (bioolja) och gas från uttjänta däck. Anläggningen har en årlig kapacitet att återvinna 30 000 ton däck till anläggningsmaskiner, vilket motsvarar 60 procent av sådana däck som årligen kasseras i Chile.

Bygget påbörjas i år och produktionen planeras starta under 2023. Drygt 250 miljoner kronor investeras i anläggningen och med sin innovativa återvinningsprocess kommer den att stödja den cirkulära ekonomin.

Uttjänta däck kommer samlas in direkt från kundens lokaler och transporteras till anläggningen för att klippas upp och återvinnas. Enviros teknik möjliggör för återvinning av allt i ett uttjänt däck för återanvändning. Enligt planen krävs att 90 procent av det återvunna materialet används i en mängd olika gummibaserade produkter såsom däck, transportband och vibrationsdämpande produkter. Resterande tio procent ska användas direkt i anläggningen för generering av värme och kraft för eget bruk.

Denna första återvinningscentral gör det möjligt för Michelin att erbjuda en omfattande återvinningslösning, från att samla in uttjänta däck till återanvändning av råvaror vid tillverkning av nya produkter.

–Tack vare denna joint venture med Enviro kan vi stolt presentera Michelin-koncernens första återvinningsanläggning, säger Sander Vermeulen, Vice President, Marketing & Business Development, Strategy and New Business for the High-Tech Materials business line. Anläggningen utgör en milstolpe där vi erbjuder en innovativ återvinningsfunktion vid utveckling av nya affärer. Vi för just nu en dialog med chilenska gruvbolag om långvariga kontrakt. Genom att skala upp Enviros teknik, erbjuder vi dem en lösning som stödjer deras miljömål och möjliggör utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Anläggningen ligger i linje med Michelins åtagande att införliva en ökad mängd hållbara material i däcken. Medvetet om att den snabba utvecklingen på området kräver nya former av samarbeten, positionerar sig Michelin som en enande kraft för att utveckla innovativa partnerskap inom flera tekniska områden. Huvudmålet med de många partnerskapen och initiativen som Michelin deltar i, är att skapa och utveckla återvinningssystem för uttjänta däck men också för plastavfall.


[1] Innan avtalen kan träda i kraft måste de först godkännas vid Enviros extra bolagsstämma

Presschef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 08-709 07 76, Mobil: 072-250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Som ledande däcktillverkare är Michelin engagerat i att förbättra sina kunders mobilitet på ett hållbart sätt genom att utveckla och marknadsföra de lämpligaste däcken, tjänsterna och lösningarna som motsvarar kundernas behov. Michelin tillhandahåller också digitala tjänster, kartor och guider som bidrar till att göra resan till en mer innehållsrik och unik upplevelse. Michelin utvecklar också högteknologiska material som används inom en rad affärsområden. Gruppen har sitt huvudkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike, och är verksam i 170 länder, har mer än 127 000 anställda världen över och 69 tillverkningsanläggningar. Gruppen tillverkade cirka 200 miljoner däck 2019. (www.michelin.com) eller www.michelin.se

8496018d443b1867 800x800ar

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.